ไขข้อสงสัย!! เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปรับโหมดโทรศัพท์เป็น flight mode เมื่ออยู่บนเครื่องบิน?


 ไขข้อสงสัย!! เกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปรับโหมดโทรศัพท์เป็น flight mode เมื่ออยู่บนเครื่องบิน?

ไขข้อสงสัยของใครหลายคนกับคำถามที่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ปิดเครื่องมือสื่อสาร หรือเปลี่ยนไปใช้โหมด Flight mode ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน ที่กำลังบินอยู่กลางอากาศ
หลายคนเชื่อว่าสัญญาณโทรศัพท์สามารถก่อความรำคาญให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่้้ในการสื่อสารบนเครื่องบิน และทำให้เป็นสาเหตุของเครื่องบินตกได้ ถึงแม้ว่าสัญญาณโทรศัพท์จะทำให้เกิดการรบกวนก็ตาม แต่การเปิดโทรศัพท์บนเครื่องบินก็ไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งนี้ก็ยังอยากให้ผู้โดยสารปฏิบัติตามกฎที่ทางสายการบินได้แจ้งไว้ ด้วยการเปลี่ยนไปใช้ flight mode 
ถ้าคุณเกิดลืมเปลี่ยนโหมดไปยัง flight mode สัญญาณจากโทรศัพท์อาจเข้าไปรบกวนสมาธิการทำงานของนักบินได้ และทำให้เกิดเสียงอันไม่พึงประสงค์ในการสื่อสารกับสถานีควบคุมการจราจรทางอากาศได้ คล้ายกับเวลาที่เราคุยโทรศัพท์แล้วมีเสียงรบกวนหลุดรอดเข้าไปให้ได้ยินทำให้เกิดความรำคาญ
ด้านบล็อกเกี่ยวกับการบินอย่าง Airline Updates นำคำบอกเล่าจากประสบการณ์นักบินท่านหนึ่งว่า สัญญาณที่ส่งออกจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่สามารถก่อความรบกวนได้ แต่พบน้อยมาก โดยพวกเขาจะได้ยินเสียง "ติ๊ด-ติ๊ด-ติ๊ด" อยู่ในหูตลอดเวลา ซึ่งก่อความรำคาญเป็นอย่างมาก 
ดังนั้น เวลาขึ้นเครื่องบินทุกครั้งควรปรับไปใช้โหมด Flight Mode หรือ ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดทุกครั้ง ป้องกันสัญญาณไปรบกวนการสื่อสารระหว่างนักบินกับศูนย์การจราจรทางอากาศเพื่อความปลอดภัย

ที่มา     news.voicetv.co.th