กลอนวันครู กลอนแปด กาพย์ยานี11 วันครู อวยพรวันครู


932 ผู้ชม


กลอนวันครู กลอนแปด กาพย์ยานี11 วันครู อวยพรวันครู

 

 

 

กลอนสอนศิษย์ วันไหว้ครู มอบให้นักเรียนทั่วโลก

กลอนสอนศิษย์

จักกล่าวกลอน สอนศิษย์ เพื่อคิดหวัง

เพื่อชีวิต ศิษย์ดี มีพลัง  

  

จึงสอนสั่ง ตั้งไว้ ฝากให้จำ

เป็นนักเรียน เพียรดี ไม่หนีถอย 

 

ไม่นั่งคอย ข้องคา มาถลำ

หลีกทางชั่ว ทั่วทิศ ไม่คิดทำ  

 

เดี๋ยวจะช้ำ ชอกใจ นิสัยเคย

สร้างประสิทธิ์ อิทธิบาท ไม่ขาดห้วง

 

ใจหนักหน่วง แน่นหนา ไม่ชาเฉย

ฉันทะนึก ศึกษา มาชมเชย   

 

ไม่ละเลย เคยตัว หลงมัวเมา

ฝึกขยัน หมั่นเพียร เร่งเรียนเก่ง 

 

ไม่โฉงเฉง เฉื่อยชา ชีวาเฉา

มีจิตตะ พาใฝ่ ที่ใจเรา

 

สมวัยเยาว์ อยากเรียน พากเพียรดี

วิมังสา หาเหตุ สังเกตจิต 

 

มาขบคิด ค้นหา พาวิถี

ให้ขยัน หมั่นเพียร เร่งเรียนดี

 

หาวิธี ที่ถูก มาปลูกตน

ก. รู้หลักบุพภาคของการศึกษา

๑. องค์ประกอบภายนอกที่ดี

หาสิ่งชอบ ระบอบ ที่ชอบหา 

 

มิตรดีพา ว่าแจ้ง ทุกแห่งหน

คอยแนะนำ ย้ำเตือน เป็นเพื่อนตน 

 

กันชั่วฉล จนจิต มักผิดไป

หาครูบา อาจารย์ ท่านปรึกษา 

 

หาเพื่อนพา พ้นพาล ที่ขานไข       

หาหนังสือ ถืออ่าน สำราญใจ 

 

หาสิ่งใด ที่ดี มีบุญคุณ

สิ่งแวดล้อม พร้อมดี ให้มีรอบ 

 

มาเป็นกรอบ รอบสุด คอยอุดหนุน

มีคนนำ ทำดี ทวีพูน 

 

คอยกระตุ้น เตือนไว้ ได้ปัญญา

คอยซักถาม ตามหลัก กับนักปราชญ์ 

 

ผู้ฉลาด ปราชญ์เปรื่อง เรื่องปัญหา

เลือกใช้สื่อ ถือหลัก จักแจ้งตา 

 

ให้นำพา หาทาง เหยียบย่างเดิน   

๒. องค์ประกอบภายในที่ดี

องค์ประกอบ ชอบวัย ภายในจิต

 

จะชอบผิด คิดตรอง ทำนองเหิน  

มองพินิจ พิจารณา ชีวาเพลิน 

 

คิดทางเดิน เพลินหา นำพาดี 

คอยคิดหา พาเหตุ สังเกตผล 

 

ทางที่ตน ค้นคิด ผิดวีถี

คิดเสียใหม่ ใจปลูก ให้ถูกที 

 

เลือกทางดี ชี้นำ ประจำใจ

คิดค้นหา พาแยก จำแนกข้อ 

 

หาต้นตอ เตือนตน ทุกหนไหน

ระวังทาง ย่างเหยียบ ทำเนียบใน 

 

คอยดูใจ ให้ดี วิถีชน

ทั้งคิดได้ คิดเป็น คิดเห็นหมด 

 

รู้กำหนด จดเจตน์ หาเหตุผล

คิดแตกฉาน ชาญชัย ในกมล

 

ไม่หลงจน จิตคิด เดินผิดทาง 

ข. ทำตามหลักเสริมสร้างทางปัญญา

๑. สัปปุริสสังเสวะ คบหาผู้รู้ดี

เสวนา พาคบ ประสบพักตร์ 

 

ต้องรู้จัก แจ้งลอง ไม่หมองหมาง

หาคนดี มีคุณธรรม นำแนวทาง 

 

เพื่อเหยียบย่าง ทางเดิน เพลินกมล         

คบคนภูมิ ปัญญา น่านับถือ 

 

ไม่ดึงดื้อ ถือตัว ที่ชั่วฉล 

หาคนดี มีคุณธรรม เพื่อนำตน 

 

จักมีผล พ้นชั่ว ที่มัวเมา      

๒. สัทธัมมัสสวนะ ฟังคำสอนโดยเคารพ     

รู้จักฟัง ตั้งใจ ครูไหนสอน 

 

ฟังทุกตอน สอนตัว ไม่มัวเฉา

ตั้งใจฟัง ตั้งสติ ที่ตัวเรา 

 

รีบรับเอา เรื่องดี ไม่หนีครู

หาสนุก ทุกครั้ง อ่านหนังสือ 

 

มายึดถือ ท่องจำ สำราญหู

อ่านด้วยจิต คิดมั่น ขยันดู 

 

เหมือนมีครู รู้ดี มาชี้ทาง

๓. โยนิโสมนสิการ ตริตรองให้แยบคาย

ธรรมประยุกต์ สุขุม ที่ลุ่มลึก

 

มาตรองตรึก นึกหา มาสะสาง

คิดสอดส่อง ลองสนุก ทุกพยางค์

 

ให้รู้ข้าง ดีชั่ว ที่ตัวทำ

คิดแยบคาย ให้เห็น ที่เด่นชัด 

 

ไม่ติดขัด ข้องใจ ไปถลำ

เห็นชั่วชัด ดีแจ้ง ด้วยแสงธรรม

 

ประเสริฐล้ำ นำตน ให้พ้นภัย.

๔. ธรรมานุธรรมปฏิบัติ

ธรรมานุธรรมปฏิบัติ 

 

มาฝึกหัด ข้อคิด เป็นนิสัย

มาลองทำ นำประพฤติ นึกที่ใจ

 

ข้อไหนไหน ใครชี้ ที่ดีควร

ดีควรทำ จำไว้ นะชายหญิง 

 

อย่าทอดทิ้ง ธรรมา เหมือนนาสวน

เดี๋ยวจะรก รุงรัง ทั้งขบวน 

 

ไม่ถูกถ้วน ทำมา จะว่าใคร.

ค. ศึกษาให้เป็นพหูสุตร

๑. พหุสสุตา ฟังมาก

รู้จักฟัง ตั้งใจ ในเนื้อหา 

 

ใช้เวลา พาคิด ให้จิตใส

ฟังให้เป็น เห็นชัด ขจัดใจ 

 

ที่หลงใน หลงนอก ย้อนยอกมา

หยิบหนังสือ ถืออ่าน เป็นการใหญ่

 

เพื่อเสริมใน ใจยัง ติดกังขา

อ่านให้มาก หลากคิด จิตวิญญา 

 

จักนำพา เพียงปราชญ์ ฉลาดกัน.

๒. ธตา ท่องทรงจำไว้

ท่องทรงจำ นำหลัก ประจักษ์แจ้ง 

 

พูดชี้แจง ชัดสอน เหมือนกลอนฉันท์

จำให้ได้ หมายคำ ประจำวัน 

 

รู้เลือกสรร สุตรธรรม ท่องจำมา

รู้จดจำ กำหนด จดหัวข้อ 

 

จำให้ต่อ ติดกัน เลือกสรรหา

ท่องจำคำ นำคิด ให้ติดตา 

 

ถึงเวลา ล่วงเลย ยังเคยจำ.

๓. วจสา ปริจิตา จำคล่องปาก

สั่งสมคำ จำคิด ท่องติดปาก 

 

ถึงจะยาก อย่างไร ให้ใจขำ

ท่องสนุก ทุกบท จดเป็นคำ 

 

ท่องท่องย้ำ คำคำ จำขึ้นใจ

จำติดปาก ยากนัก ไม่มักหลง

 

ท่องจำทรง คงไว้ ไม่ให้ไหล

ทบทวนบท จดลาก ที่ปากใจ

 

จะอยู่ไหน ไม่ลืม ปลื้มอุรา.

๔. มนสานุเปกขิตา พิจารณาจนคล่องใจ

มาพินิจ พิจารณา หาเหตุผล 

 

มาคิดค้น จนจรด หมดกังขา

คิดภายใน ใจคล่อง ที่ท่องมา

 

ตามเนื้อหา ฉลาด ไม่ขาดตอน

ทบทวนคำ จำจด ทั้งหมดได้ 

 

ที่ท่องไว้ ให้รู้ อุทาหรณ์

คิดเห็นข้อ ต่อเนื่อง เช่นเรื่องกลอน

 

ถึงยอกย้อน โยงใย เจนใจจำ.

๕. ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา รู้แจ้งแทงตลอด

มีปัญญา พาพินิจ จนจิตแจ้ง 

 

ส่องด้วยแสง แรงครู อุปถัมภ์

รู้จักคิด จิตแยก จำแนกธรรม

 

รู้เลิศล้ำ นำทาง ชี้ข้างดี

มารู้แจ้ง เห็นจริง ทุกสิ่งสรรค์ 

 

ตามเนื้อบรรณ บอกมา พาวิถี

มารู้แจ้ง แสดงไว้ หลายวิธี

 

หมดราคี ข้องอยู่ เพราะรู้จริง.

ง. เคารพเชื่อฟังคุณครู

๑. ลุกขึ้นต้อนรับ แสดงความเคารพ

กตัญญู รู้คุณ อบอุ่นจิต 

 

สมเป็นศิษย์ สอนง่าย ทั้งชายหญิง

รู้เคารพ นบน้อม สวยพร้อมจริง

 

ไม่ทอดทิ้ง สัมมา คารโว

ลุกขึ้นก่อน ต้อนรับ คำนับเศียร

 

ไม่หันเหียน เพียรรัก ล้นอักโข

มีสัมมา คารวะ หน้าตาโชว์ 

 

ไม่ทำโต โอหัง มมังการ.

๒. เข้าไปคอยรับใช้

เข้าไปใกล้ ให้ชิด คิดช่วยเหลือ 

 

ได้จุนเจือ เพื่อครู ผู้รู้ฉาน

คอยรับใช้ ใกล้ชิด สนิทนาน 

 

เผื่ออาจารย์ ท่านเรียก สำเนียกฟัง

ช่วยทำงาน การใด ด้วยใจรัก 

 

ช่วยปกปัก รักครู อยู่ข้างหลัง

ไม่หลีกหน้า พาหนี ที่ซ่อนบัง 

 

ช่วยทุกครั้ง สั่งทำ ทุกคำไป.

๓. ด้วยเชื่อฟัง

ไม่ดื้อดึง ตึงตัง เชื่อฟังถ้อย 

 

จะเป็นร้อย ถ้อยสอน รับพรใส

ฟังด้วยดี มีปัญญา นำพาใจ 

 

สอนข้อไหน ใจรับ คำนับเอา

ไม่เบี่ยงบ่าย หน่ายหนี วจีสั่ง 

 

ฟังทุกครั้ง ยังสอน ไม่งอนเฉา

ไม่นอกครู รู้ดี ทำทีเอา 

 

เดี๋ยวเหมือนเต่า ต้วมเตี้ยม ไม่เจียมตัว.

๔. คอยอุปัฏฐาก ช่วยบริการ

คอยรับใช้ ใกล้ชิด เพื่อคิดช่วย

 

คอยอำนวย ด้วยใจ รับใส่หัว

ไม่ว่างาน การใด ก็ไม่กลัว 

 

จักน้อมตัว ต้อยต่ำ ช่วยทำจริง

อุปัฏฐาก ฝากดู ให้ครูใช้ 

 

เรียกจำง่าย ใช้การ งานชายหญิง

ศิษย์ทำได้ หลายอย่าง ที่อ้างอิง 

  

ครูได้พิง พึ่งพอ บริการ.

๕. เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ

ยกเชิดชู ครูบา ตำราสอน

 

ทุกขั้นตอน สอนสั่ง มาตั้งขาน

เคารพนพ น้อมรับ ตำรับความ 

 

เล่าเรียนตาม ความจริง ไม่ทิ้งกัน

ดูหนังสือ ถืออ่าน เป็นงานหลัก

 

ให้รู้จัก แจ้งจิต ไม่ผิดผัน

ถือตำรา พาเชิด ประเสริฐพลัน 

 

เพราะมันสรรค์ สร้างการ บันดาลใจ

คำสอนศิษย์ คิดให้ดี วาทีสอน 

 

ผูกเป็นกลอน สอนหมด คำพจน์ใส

อ่านแล้วคิด พินิจ ด้วยจิตใน 

 

ว่าข้อไหน ใครทำ เลิศล้ำดี

จักนำทาง ข้างดี หลบหนีชั่ว 

 

ให้รู้ตัว ตามหลัก มีศักดิ์ศรี

การศึกษา พาคน พ้นราคี 

 

เจอสิ่งดี ได้พบ ประสบชัย

การศึกษา พาโลก หมดโศกทุกข์

 

มีสนุก ทุกคน พ้นขานไข

คนสรรเสริญ เจริญเกิน เพลิดเพลินใจ

 

จะอยู่ไหน ใครชม คารมความ

มีโรงเรียน เพียรสอน แต่ตอนเล็ก

 

ยังเป็นเด็ก ได้รู้ ดูหลากหลาม

ฝึกฝนกาย วจี ให้ดีงาม

 

อีกใจสาม งามหมด ทุกบทไป

เพราะฉะนั้น ฉันท่าน วิจารณ์คิด

 

ช่วยประสิทธิ์ คิดกัน อย่าหวั่นไหว

อย่าปล่อยวัน เวลา ให้"มหาประลัย" 

 

จงเรียนไป กันเถิด ประเสริฐเอย.

...หยาดกวี...

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๒

 


แหล่งที่มา : oknation.net

อัพเดทล่าสุด