Alphabet: ตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับประถมศึกษาปีที่ 1-4   
                                                 7 ขวบเตรียมทำบัตร

                                             

              เมื่อวันที่ 14 พ.ค.นายมงคล สุระสัจจะ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.บัตรประจำตัวประชาชน ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2554 ที่มีสาระสำคัญให้ผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี และมีชื่อในทะเบียนบ้าน ต้องมีบัตรประชาชน โดยร่าง พ.ร.บ.ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา และมีผลบังคับใช้ 60 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
             ด้านนายจักรี ชื่นอุระ รักษาการผู้อำนวยการสำนักทะเบียน กรมการปกครอง กล่าวว่า ผลจากกฎหมายจะทำให้มีกลุ่มบุคคลช่วงอายุ 7-14 ปี ต้องทำบัตรประชาชน  ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่มีการกำหนดเช่นนี้ เพื่อให้เด็กสามารถใช้บัตรประชาชนในสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลได้ และสามารถให้เด็กใช้แสดงตัวได้ง่ายขึ้น  เมื่อ 7 ขวบต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน วันเปิดเทอมเรามาเตรียมความพร้อมเด็กในเรื่องการเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก 7 - 10 ขวบกันโดยเริ่มที่ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะค่ะ

Alphabet: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ

สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

 เข้าใจความแตกต่างของเสียง ตัวอักษรฝึกออกเสียง  ฟัง พูด  อ่านและเขียน 

เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม  รวมถึงการรวบรวมความรู้และแสวงหาความเพลิดเพลินจากภาษาอังกฤษ

มาตรฐาน ต 1.1   เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล

มาตรฐาน ต 1.2   มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอักษร(Alphabet)ภาษาอังกฤษ

อักษร คือ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมาย สำหรับใช้แทนหน่วยเสียง ในภาษาหนึ่งๆ  โดยทั่วไป อักษรแต่ละตัว มักจะใช้แทนหน่วยเสียงหนึ่งๆ ซึ่งอาจเป็นเสียงสระ พยัญชนะ หรือหน่วยเสียงปลีกย่อยอื่นๆ เช่น คำว่า alphabet ในภาษาอังกฤษ แต่เรียกว่า ideogram คือสัญลักษณ์แทนคำ หรือหน่วยคำ)ในตำราภาษาไทย เรียกว่า อักขรวิธี ซึ่งว่าด้วยการเขียน การอ่าน การประสมอักษร และการใช้อักษรอย่างถูกต้อง

-                  ตัวอักษรภาษาอังกฤษมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 26 ตัว  แบ่งรูปแบบการเขียนออกเป็น 4 ชนิด

1 ตัวพิมพ์ใหญ่

2 ตัวพิมพ์เล็ก

3 ตัวเขียนใหญ่

4 ตัวเขียนเล็ก

                           
คำสนทนานำสู่บทเรียน

 ตัวอักษรแต่ละแบบมีลักษณะการใช้ต่างกัน ใครอธิบายได้บ้าง

 ตัว พิมพ์ใหญ่ และตัวเขียนใหญ่. . .ใช้สำหรับการขึ้นต้นประโยค หรือใช้เป็นอักษรตัวแรกในการเขียนชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่  ตัวอย่าง เช่น

-We are Wangluang school's students.

อ่านว่า (วี อาร์ วังหลวง สคูล สติวเดนท์)

แปลว่า (พวกเราเป็นนักเรียนโรงเรียนวังหลวง)

นักเรียนจะเห็นได้ว่า W ตัวแรกของคำว่า We ที่ใช้ขึ้นต้นประโยต และตัวW ของ Wangluang ซึ่งเป็นชื่อเฉพาะของโรงเรียน จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

 ตัว พิมพ์เล็ก และตัวเขียนเล็ก. . .ใช้เขียนตามตัวอักษรพิพ์ใหญ่ และเขียนใหญ่ พูดง่ายๆก็คือ ไม่ว่าจะเป็นชื่อเฉพาะ คำทั่วๆ ไป หรือคำขึ้นต้นประโยค เมื่อขึ้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ หรือเขียนใหญ่แล้ว ตัวต่อๆ มาเราจะใช้ตัวพิมพ์เล็ก หรือตัวเขียนเล็ก ทุกตัว 

หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกันแล้ว ครูขอให้นักเรียนสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนนะค่ะ

-                    เรากำลังเรียนเรื่องอะไร

-                    เรื่องที่เราเรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง

-                    เราจะนำไปใช้ได้อย่างไร

ครั้งนี้ครูจะสรุปให้เป็นตัวอย่างนะค่ะ

-                      -  เรากำลังเรียนเรื่องอะไร

  เรียนเรื่องตัวอักษรภาษาอังกฤษ

-                    -   เรื่องที่เราเรียนประกอบด้วยอะไรบ้าง

อักษรภาษาอังกฤษ มี 26 ตัว มีวิธีการเขียน 4 แบบคือ พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก เขียนใหญ่ เขียนเล็ก

-                    -  เราจะนำไปใช้ได้อย่างไร

-                    ตัว อักษรพิมพ์ใหญ่ และเขียนใหญ่ ใช้สำหรับการขึ้นต้นประโยค หรือใช้เป็นตัวอักษรตัวแรกในการเขียนชื่อเฉพาะของคน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่

-                    ตัวพิมพ์เล็ก และตัวเขียนเล็ก ใช้เขียนตามตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ และเขียนใหญ 

นี่เป็นตัวอย่างการสรุปความคิดนะคะให้นักเรียนฝึกทำให้เป็นนิสัย

เจอกันครั้งหน้ากับเรื่องการเทียบเสียงอักษรภาษาอังกฤษนะคะ

กิจกรรมเสนอแนะ

         .ให้นักเรียนประดิษฐ์ตัวอักษรโดยการแบ่งกลุ่ม

บูรณาการกับกลุ่มสาระ

            ภาษาไทย: การเปรียบเทียบตัวอักษร

            คณิตศาสตร์: จำนวนนับ

            การงานอาชีพฯ: การประดิษฐ์

ขอบคุณข้อมูล: https://www.bloggang.com/  ,หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2554

https://news.impaqmsn.com/articles.aspx?id=419063&ch=pl1

https://uksorn.blogspot.com/

 https://eolf.univ-fcomte.fr/index.php?page=real-english-dictations-exercises
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3945

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/