Thanksgiving Dayประวัติ ความเป็นมา การฉลอง แบบฝึกหัด   
Thanksgiving Day
Thanksgiving Day
         
Thanksgiving Day is a national holiday celebrated primarily in the United States andCanada. Thanksgiving is celebrated each year on the fourth Thursday of November in theUnited States and on the second Monday of October in Canada.

             วันขอบคุณพระเจ้า (Thanksgiving Day) เป็นวันฉลองการเก็บเกี่ยวที่เดิมเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระเจ้าเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว วันขอบคุณพระเจ้านี้เดิมมาจากเทศกาลที่เกี่ยวกับคริสต์ศาสนาแต่ในปัจจุบันวันขอบคุณพระเจ้าเป็นเพียงวันหยุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ฉลองกันในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา ในสหรัฐอเมริกา วันขอบคุณพระเจ้าจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในขณะที่ในประเทศแคนาดาจะตรงกับวันจันทร์ที่สองของเดือนตุลาคม ประเพณีนี้เกิดขึ้นภายหลังจากการอพยพของชาวยุโรปมาที่ทวีปอเมริกาเหนือ


ที่มา : wikipedia
เนื้อหาเหมาะสำหรับระดับชั้น ม.1-ม.6
สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม
มาตรฐาน ต 2.1  เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้ได้
                            อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด 2            บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญชีวิตความเป็นอยู่  และประเพณีของเจ้าของภาษา
History
Thanksgiving Day

The Mayflower was brought across and anchored in the harbor, when her precious cargo of human beings, men, women, and children--the seed of a nation--were landed.

 

In 1620, a boat filled with more than one hundred people sailed across the Atlantic Ocean to settle in the New World. This religious group had begun to question the beliefs of the Church of England and they wanted to separate from it. The Pilgrims settled in what is now the state of Massachusetts. Their first winter in the New World was difficult. They had arrived too late to grow many crops, and without fresh food, half the colony died from disease. The following spring the Iroquois Indians taught them how to grow corn (maize), a new food for the colonists. They showed them other crops to grow in the unfamiliar soil and how to hunt and fish.

In the autumn of 1621, bountiful crops of corn, barley, beans and pumpkins were harvested. The colonists had much to be thankful for, so a feast was planned. They invited the local Indian chief and90 Indians. The Indians brought deer to roast with the turkeys and other wild game offered by the colonists. The colonists had learned how to cook cranberries and different kinds of corn and squash dishes from the Indians. To this first Thanksgiving, the Indians had even brought popcorn.

In following years, many of the original colonists celebrated the autumn harvest with a feast of thanks. After the United States became an independent country, Congress recommended one yearly day of thanksgiving for the whole nation to celebrate. George Washington suggested the date November 26 as Thanksgiving Day. Then in 1863, at the end of a long and bloody civil warAbraham Lincoln asked all Americans to set aside the last Thursday in November as a day of thanksgiving*.

ที่มา : https://homeschooling.about.com/cs/unitssubjhol/a/thanksday.htm

วันขอบคุณพระเจ้า ได้จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1863 เมื่อประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ได้ประกาศให้วันขอบคุณพระเจ้า หรือ Thanksgiving เป็นวันหยุดราชการเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองขอบคุณพระเจ้าสำหรับชาวอเมริกัน

วันขอบคุณพระเจ้ามี ประวัติดังนี้ ในปี ค.ศ. 1620 ชาวอังกฤษ 102 คน ส่วนมากเป็นกลุ่มแบ่งแยก หรือ Separatists (เซพพาเรทติสท์) ได้เดินทางออกจากเมืองพลีเม้าธ์ (Plymouth) ในประเทศอังกฤษ โดยเรื่อโดยสารชื่อ เมฟลาเวอร์ (Mayflowers) ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติคมาขึ้นฝั่งในดินแดนใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 1620 สถานที่ที่ผู้บุกเบิก หรือ พิวกริม ในรัฐแมสสาซูเสท

ครั้งแรกที่ชาวอังกฤษเหล่านี้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา พวกเขาต้องล้มป่วยลงและเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาวจัด ในขณะที่ตกอยู่ในความยากลำบากนั้น ชนเผ่าอินเดียนแดงแวมพานอค ซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณเดียวกันได้ให้ความช่วยเหลือชาวอังกฤษเหล่านี้ 

Thanksgiving Day

ในฤดูใบไม้ร่วงปี ค.ศ.1621 ชาวอังกฤษกลุ่มนี้ได้เชิญชาวเผ่าอินเดียนแดงมาร่วมขอบพระคุณพระเจ้าที่พระ เจ้าได้ช่วยพวกเขามีชีวิตที่ดีในดินแดนแห่งใหม่นี้ ในการเลี้ยงฉลองครั้งแรกๆได้มีการรับประทานไก่งวง ขนมพาย ซึ่งทำจากลูกพั๊มกิ้นและพัดดิ้ง

การฉลองวันขอบพระคุณพระเจ้าอย่างไม่เป็นทางการนี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1621 โดยมีการจัดงานถึง 3  วัน ต่อมาก็มีการจัดบ้างไม่จัดบ้าง ในแต่ละปีจนถึงปี ค.ศ.1863

เมื่อรัฐบาลได้ประกาศให้ มีการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าอย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ.1863 และก็มีการฉลองติดต่อกันในวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 


ในวันขอบคุณพระเจ้านี้ชาวอเมริกันจะใช้เวลาอยู่ร่วมกับครอบครัวและรับประทาน อาหารมื้อใหญ่ด้วยกัน โดยอาหารที่นิยมรับประทานจนเป็นประเพณีคือไก่งวง และนอกจากนี้ในเมืองนิวยอร์กจะมีขบวนพาเหรดที่มีชื่อเสียงจัดโดยห้างสรรพ สินค้า เมซีส์ ในชื่อ เมซีส์เดย์พาเหรด (Macy's Day Parade)

Thanksgiving Day

Macy's day parade

Thanksgiving Day

ดูพาเหรดจริง 

คำถามนำเข้าสู่บทเรียน

1. What is Thanksgiving day?

2. How do peple celebrate on this day?

กิจกรรมเสนอแนะ

ทำแบบฝึกหัด (ยังไม่เสร็จ)

การบูรณาการกับกลุ่มสาระฯอื่น

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  ศิลปศึกษา   การงานอาชีพฯ

ที่มา :

https://www.peterdreamland.com/content/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=48https://en.wikipedia.org/wiki/Thanksgiving
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4817

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/