อาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ?


705 ผู้ชม


อาหารเช้า วิธีเลือกรับประทานอาหารดีมีประโยชน์   


 อาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ?     บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด  จัดกิจกรรม  เรื่อง  "เลี้ยงลูกให้ฉลาดเรียน เก่งกิจกรรม กับอาหารเช้าเนสท์เล่ ซีเรียล โฮลเกรน"  พบว่า ปัจจัยที่จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็กคือ การเลี้ยงดู   อาหารเช้าถือว่าเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้มาก หากไม่รับประทานอาหารเช้าจะมีผลต่อการเรียนอย่างมายมาย  (ข่าวไทยรัฐออนไลน์  อังคารที่ 28 เม.ย. 52)
อาหารเช้า
           อาหารเช้า คืออาหารที่รับประทานในตอนเช้า   ก่อนอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น   คำว่าอาหารเช้าในภาษาอังกฤษ มาจากคำว่า  Breakfast   ซึ่ง  Breakfast   เกิดจากแนวความคิดที่ว่า การนอนของมนุษย์เราเท่ากับการอดอาหาร (to fast)   ดังนั้น อาหารเช้าจึงเป็นอาหารมื้อแรกที่รับประทานหลังจากตื่นนอน  หรือเป็นอาหารมื้อแรกที่รับประทานหลังจาก "อดอาหาร" (to "break" the "fast" - ยุติหรือเลิกการอดอาหาร)   โดยปกติอาหารเช้าของไทย มักจะเป็น ข้าว  แต่ทั้งนี้ในแต่ละภูมิภาคก็จะมีการรับประทานข้าวที่แตกต่างกัน   (ที่มา วิกิพีเดีย)
          อาหารเช้าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุด เนื่องจาก ความต้องการพลังงานพลังงานของร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ   หลังจากที่ร่างกายพักผ่อน 6- 8 ชั่วโมงมาแล้ว   ดังนั้นการอดอาหารเช้าเท่ากับเป็นการงดการเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย  โดยเฉพาะ ในเด็กวัยเรียน ซึ่งต้องอาศัยพลังงานในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดวัน เมื่อขาดอาหารระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำ   มีความรู้สึกหิว กระสับกระส่าย ไม่มีสมาธิในการเรียน    ขาดความฉับไว   ในการคิดคำนวณหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เกิดการผิดพลาดได้มากกว่า และผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนจะด้อยกว่าเด็กที่รับประทานอาหารเช้า       
         ดังนั้น อาหารมื้อที่สำคัญที่จะมีผลต่อการดำรงชีวิตก็คือ อาหารเช้า   จากผลการศึกษาด้านการรับประทานอาหารพบว่าอาหารประเภท   คาร์โบไฮเดรต     โปรตีน     ไขมัน    ช่วยให้การทำงานของสมองดีขึ้น  โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรต  เป็นอาหารที่มีความสำคัญต่อสมองจากผลการวิจัยพบว่าบุคคลที่รับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอมีโอกาสจะเป็นโรคอ้วนน้อยกว่าผู้ผู้ไม่รับประทานอาหารเช้า    แต่ทั้งนี้สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการรับประทานอาหารเช้าก็คือ คุณภาพและปริมาณของอาหาร  

อาหารเช้าที่ควรใส่ใจ
 (ที่มา :  อาหารกับสุขภาพ ) 
            การรับประทานอาหาร เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด    ควรพิจารณาเลือกชนิดอาหารที่มีองค์ประกอบดังนี้ 
        1. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน ดีที่สุดสำหรับอาหารเช้า เพราะจะค่อยๆ ปลดปล่อยกลูโคสให้กับสมองโดยใช้เวลานานขึ้นในการ
            ย่อยและดูดซึม 
        2. โปรตีน จากอาหารทะเลเนื่องจากให้กรดอะมิโน เพื่อผลิตสารสื่อข่าวสมอง ไข่อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามินบีและโคลีนช่วย
             การทำงานเกี่ยวกับความจำ 
        3. อาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม โยเกิร์ต นมถั่วเหลือง หรือธัญพืชเสริมแคลเซียม น้ำส้มเสริมแคลเซียม ช่วยในการเผา
             ผลาญไขมันและลดการสะสมไขมันในร่างกาย 

หลัก 5 ประการในการรับประทานอาหารเช้าอย่างถูกวิธี  (ที่มา :https://www.hilunch.com )
       1.  เรียบง่าย แต่ทรงคุณค่า
       2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำตาลมากเกินไป เช่น ของเชื่อมหรือของหวาน 
       3. บริโภคแค่เพียงพออิ่มตามที่ร่างกายต้องการ 
       4. ควรรับประทานเป็นประจำเพื่อความสมดุลของร่างกาย 
       5. ควรรับประทานอาหารต่างๆ หมุนเวียนกันไปตามประเภทของงานที่จะต้องทำ ร่างกายจะได้เผาผลาญแคลอรีได้หมด ทำให้ไม่เกิดไขมันสะสมในร่างกาย 
คาร์โบไฮเดรตอาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ?
        เป็นสารอาหารที่มีองค์ประกอบที่สำคัญของธาตุ 3 ชนิด คือ คาร์บอน  ไฮโดรเจน   ออกซิเจน   คาร์โบไฮเดรตมี 3 ชนิด คือ มอนอแซ็คคาร์ไรด์    ไดแซ็คคาร์ไรด์  และพอลิแซ็คคาร์ไรด์    โดยคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันทางโครงสร้างดังนี้
มอนอแซ็คคาร์ไรด์  เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กที่สุด  ประกอบด้วยคาร์บอน 3 - 8  อะตอม  เชื่อมต่อกัน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือน้ำตาลแอลโดส และน้ำตาลคีโตส  เช่น  กลูโคส   ฟลุกโตส  กาแล็กโทส    ไรโบส  เป็นต้น
ไดแซ็คคาร์ไรด์  เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยมอนอแซ็กคาร์ไรด์  2 โมเลกุลมารวมกัน  เช่น  กลูโคส + กลูโคส เป็น   มอลโตส  , กลูโคส + ฟรักโตส เป็น ซูโครส  , กลูโคส + กาแล็กโทส เป็น แล็กโทส  การแบ่งประเภทของน้ำตาลโมเลกุลคู่  ( ไดแซ็กคาร์ไรด์ )  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รีดิวซิงค์ซูการ์ และนอนรีดิวซ์ซิงค์ซูการ์
พอลิแซ็คคาร์ไรด์  เป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ที่สุด  เกิดจากการรวมกันของมอนอเมอร์หลาย ๆ โมเลกุล  เช่น  แป้ง  , เซลล์ลูโลส , ไกลโคเจน
<ข้อมูลเพิ่มเติม>

    โปรตีน           
       เป็นสารอาหารที่มีองค์ประกอบที่สำคัญของธาตุ 4 ชนิดคือ คาร์บอน  ไฮโดรเจน   ออกซิเจน และไนโตรเจน  ซึ่งเมื่อธาตุทั้ง 4 ชนิดนี้รวมกันจะกลายเป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดของโปรตีน  เรียกว่า กรด อะมิ   อาหารที่มักพบโปรตีนคือ ปลา  เนื้อสัตว์  ไข่   ถั่ว  นม ฯลฯ
<ดูข้อมูลเพิ่มเติม>

อาหารเช้าทำให้เรียนเก่งจริงหรือ? 

คำถาม 
      1. หากไม่ทานอาหารมื้อเช้าจะมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรบ้าง
      2. อาหารที่ควรจะรับประทานในตอนเช้ามีลักษณะอย่างไร
      3. อาหารที่ท่านรับประทานในตอนเช้า เป็นอาหารประเภทใด  สอดคล้องกับความต้องการของร่างกายหรือไม่อย่างไร
      4. หากท่านรับประทาน ไข่ดาว หมูแฮม และนมสดเป็นอาหารเช้าทุกวัน  จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายหรือไม่อย่างไร

กิจกรรมเสนอแนะ

จัดทำรายการอาหารที่รับประทานในแต่ละมื้อ พร้อมทั้งคำนวณหาพลังงานด้วย
การบูรณาการ
     1.วิทยาศาสตร์  สาระการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล , อาหารกับชีวิต
      2. สุขศึกษา เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ 
 

โดย : ครูพัชรี  ลิ้มสุวรรณ   โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา อำเภอทุ่งตะโกวิทยา

 
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=94

อัพเดทล่าสุด