โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่นเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ จากสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น   

นายกฯญี่ปุ่นสั่งปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว เหตุอยู่ใกล้รอยเลื่อนอันตราย
ที่มาของข่าว  https://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20110506/389770/นายกฯญี่ปุ่นสั่งปิดรง.นิวเคลียร์ใกล้รอยเลื่อน.html

1. บทนำ  
          นายกรัฐมนตรีนาโอโตะ คังของญี่ปุ่น แถลงทางโทรทัศน์ว่าได้ได้สั่งปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงโตเกียว เพราะตั้งอยู่ใกล้รอยเลื่อนอันตรายบนเปลือกโลก โดยสั่งให้บริษัทชูบุ อิเลกทริก พาวเวอร์   ยุติการดำเนินงานของเตาปฏิกรณ์ทุกแห่งที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฮามาโอกะ เพราะเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง รวมถึงกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ 87% ที่จะเกิดแผ่นดินไหว 8 ริกเตอร์บริเวณที่ตั้งโรงงาน        โอกะภายใน 30ปีหน้า การตัดสินครั้งนี้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชน นักธรณีวิทยาเตือนมานานแล้วว่าจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเขตโตไค ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฮามาโนกะ โรงงานแห่งนี้อยู่ห่างจากโตเกียว 200 กม.ในจังหวัดชิซูโอกะ ขณะที่นักเคลื่อนไหวต่อต้านนิวเคลียร์กล่าวมานานแล้วว่าพื้นที่แถบนั้นซึ่งไม่เสถียรทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่เปลือกโลกสองแผนมาเจอกัน ทำให้โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฮามาโอกะ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่อันตรายที่สุดในประเทศ

2.ประเด็นจากข่าวเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาหลัก                                                                                         

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีความสำคัญและจำเป็นในการผลิตไฟฟ้าให้กับมนุษย์อย่างไร  และมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

3.เนื้อหาสำหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สาระที่ 5  พลังงาน

4. เนื้อเรื่อง 

  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น
   ภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น  ที่มาภาพจากเว็บไซต์  https://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/03/564651.jpg        

     ในขณะที่หลายประเทศทั่วโลก มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ สำหรับการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และหลายประเทศก็้กำลังวางแผนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในประเทศไทย ด้วยหวังว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะเป็นทางเลือกใหม่ และเป็นทางออกของปัญหาสถานการณ์พลังงานของประเทศ แต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อประเทศอุตสาหกรรมแนวหน้าอย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศแรกๆที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า ได้ประสบกับภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่ นั่นก็คือ การเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 เวลา 14:46 ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น มีความรุนแรงขนาด 8.8ตามมาตราริกเตอร์ ซึ่งมีจุดศูนย์กลางไปทางตะวันออกของชายฝั่งเมือง ซานริกุ (ละติจูด 38 องศาเหนือ ลองกิจูด 142.9 องศาตะวันออก) โดยเกิดที่ความลึกประมาณ 10 กิโลเมตรใต้พื้นดิน

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น

ภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น  ที่มาจากเว็บไซต์  https://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/03/3545546.jpg

          จากรายงานของ Nuclear and Industrial Safety Agency หรือ NISA ซึ่งเป็นหน่วยกำกับความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น ผ่านทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบบริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อยู่ทั้งหมด 5 บริเวณ ทั้งบนเกาะฮอกไกโด และฮอนชู โดยมีจำนวนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมทั้งหมด 17โรง ในการรายงานครั้งแรกของ NISA นั้นพบว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังเดินเครื่องอยู่มีทั้งหมด 13 โรง และหยุดทำการบำรุงรักษาอีก 4 โรง ขณะที่เกิดแผ่นดินไหว โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่กำลังเดินเครื่องอยู่นั้นได้ทำการปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติ ต่อมาเมื่อเวลาโดยประมาณ 18:33 น. ตามเวลาในประเทศญี่ปุ่น โรงไฟฟ้าโรงที่ 1 โรงที่ 2 และ โรงที่ 3 ของ โรงไฟฟ้า Fukushima-Daiichi พบว่ามีระดับรังสีสูงกว่าปกติ ใน ห้องควบคุมของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ จึงประกาศแจ้งเตือนตามมาตรา 10 และมาตรา 15 ของกฎหมายมาตรการพิเศษสำหรับการเตรียมความพร้อมฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการแจ้งเตือนให้มีการเตรียมความพร้อมสูงสุด และต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ เหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทำให้ระบบป้องกันของเครื่องปฏิกรณ์ฯ ทั้งหมดดับเครื่องโดยอัตโนมัติ ซึ่งหลังจากนั้นแกนเครื่องปฏิกรณ์ฯ ต้องมีการหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนที่สะสมอยู่โดยใช้ระบบระบายความร้อน แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวได้ทำให้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าหลักหยุดทำงาน ดังนั้นจึงต้องใช้ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรองจากเครื่องปั่นไฟดีเซลแทน อย่างไรก็ตามหลังจากเครื่องปั่นไฟดีเซลทำงานได้ประมาณ 1 ช.ม. ก็หยุดทำงานเนื่องมาจากความเสียหายจากน้ำท่วมโดยคลื่นสึนามิ และทำให้หยุดการหล่อเย็นของแกนปฏิกรณ์ซึ่งทำให้อุณหภูมิและความดันในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้เกิดวิกฤตโรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ในญี่ปุ่น  โดยเฉพาะการที่เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมายเลข 3 ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ฟูกุชิมา ไดอิชิ เกิดระเบิดขึ้น ทำให้เกิดการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์อย่างยิ่ง
ที่มา https://www.tint.or.th/Fukushima-Daiichi/Fukushima-Daiichi_150354.pdf

คลิปวีดิโอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นระเบิด https://youtu.be/kLcW7uTCzPk

คลิปวีดิโอการเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่น  https://youtu.be/XvhqGmuZx-A

เราจะมาทำความรู้จักกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กัน !!! 
              วีดิทัศน์แสดงจุดเริ่มต้นของพลังงานนิวเคลียร์ https://youtu.be/K9EjkoktnWk                                                               

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น

              ภาพโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ที่มา  https://media-2.web.britannica.com/eb-media/97/99697-004-DA347454.jpg

         พลังงานนิวเคลียร์ เป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อนำพลังงานจากอะตอมของสสารมาใช้งาน โดยอาศัยเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แม้ว่าในปัจจุบันพลังงานนิวเคลียร์ที่มีการนำมาใช้ จะได้มาโดยอาศัยปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบแตกตัวเพียงอย่างเดียว แต่ในอนาคตอาจจะสามารถนำประโยชน์จากปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบอื่นมาใช้ได้ เช่น ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบรวมตัว พลังงานที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ปรมาณู จะใช้ในการต้มน้ำเพื่อผลิตไอน้ำที่จะใช้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานกลสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าหรือจุดประสงค์อื่น ในปี 2007, 14%ของพลังงานที่ผลิตได้ทั้งโลกได้มาจากพลังงานนิวเคลียร์
ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น  
              พลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่น เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่นิวเคลียสของอะตอม แตกตัวออกเป็นส่วนเล็กๆ สองส่วน ในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเมื่อนิวตรอนชนเข้ากับนิวเคลียสของธาตุที่สามารถแตกตัวได้ เช่น ยูเรเนียม หรือพลูโตเนียม จะเกิดการแตกตัวเป็นสองส่วนกลายเป็นธาตุใหม่ พร้อมทั้งปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนและพลังงานจำนวนมากออกมา อนุภาคนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมา สามารถวิ่งไปชนกับอะตอมข้างเคียงเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น และปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคนิวตรอนอย่างต่อเนื่อง เรียกว่า ปฏิกิริยาลูกโซ่

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น

ภาพแสดงปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น ที่มาจากเว็บไซต์ https://www2.egat.co.th/ned/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=176

               วีดิทัศน์แสดงเกี่ยวกับปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น https://youtu.be/ZkwU3NV-oEQ

หลักการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์  
                            วิดีทัศน์แสดงหลักการทำงานของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  https://youtu.be/hi5IqcNJL_E        

          โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ คือ ระบบที่จะนำพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์โดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนหลักๆ 4 ส่วนคือ เตาปฏิกรณ์ ระบบระบายความร้อน ระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้า และระบบความปลอดภัย พลังงานที่เกิดขึ้นในเตาปฏิกรณ์เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น สิ่งที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น ไม่ได้มีเพียงพลังงานจำนวนมากที่ปลดปล่อยออกมา แต่รวมถึงผลผลิตที่ได้จากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่น นิวตรอนอิสระจำนวนหนึ่ง การควบคุมจำนวนและการเคลื่อนที่ของนิวตรอนอิสระภายในเตาปฏิกรณ์โดยสารหน่วงนิวตรอน และแท่งควบคุมจะเป็นการกำหนดว่า จะเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์มากน้อยเพียงใด พลังงานที่ผลิตเกิดขึ้นภายในเตาปฏิกรณ์ จะถูกนำออกมาโดยตัวนำความร้อน ซึ่งก็คือของไหลเช่นน้ำ,เกลือหลอมละลายหรือก๊าซคาร์บอนไดอออกไซต์ ของไหลจะรับความร้อนจากภายในเตาปฏิกรณ์ จนตัวมันเองเดือดเป็นไอหรือเป็นตัวกลางในการนำความร้อนไปยังวงจรถัดไปเพื่อผลิตไอน้ำ ไอน้ำที่ได้จะถูกส่งผ่านท่อไปยังระบบกำเนิดกระแสไฟฟ้า ที่ไอน้ำจะถูกนำไปขับกังหันไอน้ำที่จะใช้ในการหมุนเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าต่อไป
             

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น

ภาพแสดงหลักการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์  ที่มา https://www2.egat.co.th/ned/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=177


              โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทั่วไปในโลกมีมากมายหลายชนิด การจำแนกชนิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์จะจำแนกตามลักษณะทั่วไปของเตาปฏิกรณ์ ชนิดของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอยู่ทั่วไป สามารถแบ่งออกได้ดังนี้
                                  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน
                                  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำเดือด
                                  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบน้ำมวลหนัก


เชื้อเพลิงนิวเคลียร์  
             เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ คือ วัสดุที่สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการกำเนิดพลังงานนิวเคลียร์ โดยทั่วไปเราจะใช้ยูเรเนียม -235เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แต่ยูเรเนียมในธรรมชาติไม่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในโรงไฟฟ้าได้ทันที เราจึงต้องมีกระบวนการมากมายที่จะทำให้ได้มาซึ่งยูเรเนียม -235 ที่มีความเข้มข้นพอที่จะใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การทำเหมืองยูเรเนียม การถลุงและการทำให้บริสุทธิ์ การใช้งาน การเก็บรักษาในขั้นตอนสุดท้าย กระบวนการทั้งหมดก่อให้เกิดเป็น วัฎจักรเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ บทเรียนราคาแพงของญี่ปุ่น

             ภาพแสดงเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  ที่มา https://www2.egat.co.th/ned/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=178


             วิดีทัศน์แสดงแหล่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ https://youtu.be/jVYjCY4wQFc 

5.  ประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่การอภิปราย
 -  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ มีข้อดีหรือข้อจำกัดอย่างไร
 -  เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด
 - ในอนาคตทุกประเทศต้องการไฟฟ้าอย่างมหาศาล  หากไม่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะมีพลังงานใดบ้างที่สามารถใช้ทดแทนได้
  -  การระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
  -  มีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเมื่อประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรืออยู่ในบริเวณที่มีการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสี
 -  เพราะเหตุใด นายกฯญี่ปุ่นจึงต้อง สั่งปิดโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโตเกียว เหตุอยู่ใกล้รอยเลื่อนอันตราย


6. กิจกรรมเสนอแนะ
 -  ให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ ภัยพิบัติที่เกิดจากพลังงานนิวเคลียร์ในอดีต
 -  ให้แบ่งกลุ่มร่วมกันอภิปรายวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย แล้วนำเสนอ
 -  ให้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นของคนไทย เกี่ยวกับ การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย


7. การบูรณาการกับสาระวิชาอื่นๆ
 -   คณิตศาสตร์ :  สถิติของโรงไฟฟ้าในประเทศต่างๆ , สถิติสถานการณ์พลังงานในแต่ละประเทศ
 -   สังคมศึกษา : ภูมิศาสตร์  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เศรษฐกิจและสังคม   ภัยธรรมชาติ วัฒนธรรม  คุณธรรมจริยธรรม 
 -   ภาษาต่างประเทศ :  ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 -   สุขศึกษาและพลศึกษา : การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ และการดำรงชีวิตเมื่อมีการหลุดรั่วของกัมมันตรังสี
 -   การงานอาชีพและเทคโนโลยี : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ 


8.  อ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล
 https://www2.egat.co.th/ned/

 https://news.mthai.com/headline-news/106432.html

 https://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/world/20110506/389770/นายกฯญี่ปุ่นสั่งปิดรง.นิวเคลียร์ใกล้รอยเลื่อน.html
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3763

อัพเดทล่าสุด