เด็กเล่นกับงู


เคยเห็นแต่คนเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก และไม่เป็นอันตราย..แต่นี่...เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีเด็กเล่นกับงูพิษหน้าตาเฉย   

คลิปเด็กไม่กลัวงู...แต่คนดูหวาดเสียว คลิกเลย

https://www.youtube.com/watch?v=fZ-sEHPHiCQ&feature=related

เด็กเล่นกับงู

บทนำ     เคยเห็นแต่คนเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่น่ารัก และไม่เป็นอันตราย..แต่นี่...เกิดอะไรขึ้นเมื่อมีเด็กเล่นกับงูพิษหน้าตาเฉย
 ประเด็นเหตุการณ์     เด็กไร้เดียงสาเล่นกับงูพิษ
  เนื้อหา    สัตว์เลื้อยคลาน ประเภทงู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ช่วงชั้นที่ 2 และผู้สนใจทั่วไป
  เนื้อเรื่อง     
               งู (Snake) เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่ง ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังทั่วทั้งลำตัว ลักษณะลำตัวยาวซึ่งโดยขนาดของความยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของงู ปราดเปรียวและว่องไวในการเคลื่อนที่ มีลิ้นสองแฉกเพื่อใช้สำหรับรับความรู้สึกทางกลิ่น จัดอยู่ในชั้น Reptilia, ตระกูล Squamata, ตระกูลย่อย Serpentes โดยทั่วไปแล้วงูจะกลัวและไม่กัด นอกเสียจากถูกรบกวนหรือบุกรุก จะเลื้อยหลบหนีเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาใกล้บริเวณที่อยู่ ออกล่าเหยื่อเมื่อรู้สึกหิว โดยกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร ยกเว้นงูบางชนิดที่กินงูด้วยกันเอง เช่นงูจงอาง สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดและในเวลากลางคืน
                 โดยทั่วไปจะออกลูกเป็นไข่ ยกเว้นแต่งูที่มีพิษซึ่งมีผลโดยตรงทางด้านโลหิต (Vipers) ซึ่งจะออกลูกเป็นตัว เช่นงูแมวเซา ธรรมชาติโดยทั่วไปของงู จะทำการลอกคราบเป็นระยะเวลา และจะบ่อยครั้งเมื่องูยังมีอายุไม่มากนัก ซึ่งภายหลังจากการลอกคราบของงู จะทำให้เกล็ดที่ปกคลุมผิวหนัง มีสีสันสดใสรวมทั้งทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็ว
                    ปัจจุบัน มีงูถูกค้นพบแล้วประมาณ 2,700 ชนิด แต่เป็นงูไม่มีพิษประมาณ 2,300 ชนิดสำหรับในประเทศไทยมีงูจำนวนมากตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต ทั่วทุกภูมิภาพของประเทศไทยสามารถพบเห็นงูได้มากกว่า 180 ชนิด โดยเป็นงูที่มีพิษจำนวน 46 ชนิด และสามารถจำแนกงูที่มีพิษออกได้อีก 2 ประเภทคือ
1. งูที่มีพิษ โดยอาศัยอยู่บนบก จำนวน 24 ชนิด 
2. งูที่มีพิษ โดยอาศัยอยู่ในทะเล จำนวน 22 ชนิด 
ซึ่งโดยรวมแล้วงูที่มีพิษนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ งูที่มีพิษต่อระบบประสาทและงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต
ตั้งประเด็นปัญหา สู่การอภิปราย  
1. งูพิษที่ฉกเด็กจะเกิดอันตรายกับเด็กหรือไม่
2. ทำไมผู้ปกครองจึงกล้าปล่อยให้ลูกเล่นกับงู
3. งูที่นำมาเล่นกับเด็ก เป็นงูมีพิษหรือไม่ และโดนถอนพิษออกหรือยัง
4. งู จัดว่าเป็นสัตว์ประเภทใด
5. งูขยายพันธุ์อย่างๆไร
เสนอแนะเพิ่มเติม     
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทเลื้อยคลาน ชนิดอื่นอีก เช่น จระเข้ อีกัวน่า เป็นต้น
2. ควรนำข้อมูลความรู้ที่ได้รับจากเรื่องและจากคลิป  นำไปอภิปรายหาสาเหตุ วิธีป้องกัน วิธีการหลีกเลี่ยงสัตว์ประเภทนี้
เชื่อมโยงความรู้     
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การอ่าน การเขียน 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ: การอ่าน การเขียน คำศัพท์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์: การคำนวณขนาดของงู กับเด็ก เป็นต้น
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ: สรุปความรู้ด้วยการอออกแบบMind Mapping
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้กอทฯ: สรุปความรู้ด้วยการอออกแบบMind Mapping ด้วยคอมพิวเตอร์

อ้างอิงความรู้และข้อมูล     
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%87%E0%B8%B9

 
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=3965

อัพเดทล่าสุด