แผ่นดินลุกเป็นไฟ/น้ำพุร้อน


สาเหตุแผ่นดินลุกเป็นไฟ กี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว หรือการเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกหรือไม่   

1.บทนำ
               
 พบแผ่นดินลุกเป็นไฟเมื่อวันที่ 25 เม.ย.2555 ผู้สื่อข่าว "ข่าวสด" รายงานว่า ที่บริเวณริมถนนสายบ้านแยง-นครไทย ม.9 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 
ก่อนเข้าตัวอำเภอนครไทย 1 กิโลเมตร ชาวบ้านอำเภอนครไทยจำนวนมากต่างแตกตื่นกับปรากฏการณ์พื้นดินร้อนระอุ อุณหภูมิสูงอย่างมาก 
และมีควันไฟพวยพุ่งจากใต้ดินขึ้นมาตลอดเวลา ควันไฟที่ร้อนแรง  ลองเอาเศษไม้เศษกระดาษ ใบไม้แห้ง หรือกระสอบป่านไปวางไว้ใกล้บริเวณที่เกิดเปลวไฟ จะทำให้เกิดไฟลุกขึ้นทันที
ที่มา:https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek5UTXpPVEF4TUE9PQ==
และอีกข่าวหนึ่ง พบบ่อน้ำร้อนรักษะวาริน ตั้งอยู่ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของ จ.ระนอง
พบระดับน้ำในบ่อน้ำร้อนบ่อพ่อ บ่อแม่ และบ่อลูกมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติจากเดิมกว่า 1เมตร
ทำให้ชาวบ้านที่ไปใช้บริการมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานา 
โดยเฉพาะพยายามที่จะโยงเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ 
ที่มา:https://77.nationchannel.com/video/217082/
2.  ประเด็นสำคัญ
       
แผ่นดินลุกเป็นไฟ บ่อน้ำร้อนมีระดับสูงขึ้น เกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหว หรือเกิดรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกหรือไม่ อย่างไร
3.สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ช่วงชั้นที่3  สาระที่ 6    กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
มาตรฐาน ว6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ 
และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

4. สาระสำคัญ
       การที่แผ่นดินร้อนระอุ หรือมีบ่น้ำร้อนเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดรอยเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกหรือไม่นั้น 
ก่อนอื่นทำความเข้าใจกับ คำว่ารอยเลื่อน ของแผ่นเปลือกโลก คืออะไร
        ส่วนนอกสุดของโครงสร้างของโลกนั้นประกอบไปด้วยชั้นสองชั้น ชั้นที่อยู่นอกสุดคือชั้นดินแข็ง (lithosphere) ที่มีเปลือกโลกและชั้นนอกสุดของแมนเทิลที่เป็นเย็นตัวและแข็งแล้ว  ภายใต้ชั้นดินแข็งคือชั้นดินอ่อน (aethenosphere) ซึ่งแม้ว่ายังมีสถานะเป็นของแข็งอยู่
 แต่ชั้นดินอ่อนนั้นมีความยืดหยุ่นค่อนข้างต่ำและขาดความแข็งแรง ทั้งยังสามารถไหลได้คล้ายของเหลวชั้นดินแข็งนั้นจะแตกตัวลงเป็นสิ่งที่เรียกว่าแผ่นเปลือกโลก ซึ่งในกรณีของโลกนั้น
 สามารถแบ่งเป็นแผ่นขนาดใหญ่ได้    7  แผ่น และแผ่นขนาดเล็กอีกจำนวนมาก แผ่นดินแข็งจะเลื่อนตัวอยู่บนชั้นดินอ่อน และจะเคลื่อนตัวสัมพันธ์กับแผ่นเปลือกโลกอื่นๆ ซึ่งการเคลื่อนที่นี้สามารถแบ่งได้เป็นสามขอบเขตด้วยกันคือ ขอบเขตที่มีการชนกันหรือบรรจบกัน, ขอบเขตที่มีการแยกตัวออกจากกันหรือกระจายจากกัน และขอบเขตที่มีการแปลงสภาพ โดยปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาต่างๆได้แก่แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟปะทุ, การก่อตัวขึ้นของภูเขา และการเกิดขึ้นของเหวสมุทรนั้นจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตแผ่นดิน 
การเคลื่อนตัวด้านข้างของแผ่นดินนั้นมีอัตราเร็วอยู่ระหว่าง 0.66 ถึง 8.50 เซนติเมตรต่อปี
แผ่นเปลือกโลกที่มีขนาดใหญ่ได้แก่
-แผ่นแอฟริกัน: ครอบคลุมทวีปแอฟริกา เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นแอนตาร์คติก: ครอบคลุมทวีปแอนตาร์คติก เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นออสเตรเลียน: ครอบคลุมออสเตรเลีย (เคยเชื่อมกับแผ่นอินเดียนเมื่อประมาณ 50-55 ล้านปีก่อน) เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นยูเรเซียน: ครอบคลุมทวีปเอเชียและยุโรป เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นอเมริกาเหนือ: ครอบคลุมทวีปอเมริกาเหนือและทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย 
เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นอเมริกาใต้: ครอบคลุมทวีปอเมริกาใต้ เป็นแผ่นทวีป
-แผ่นแปซิฟิก: ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นแผ่นมหาสมุทร แผ่นดินลุกเป็นไฟ/น้ำพุร้อน

การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 
การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate motion) 
คือลักษณะการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 2 แผ่นที่อยู่ติดกัน สามารถจำแนกได้ออกเป็น 3 รูปแบบ 
ตามลักษณะการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กันระหว่างแผ่นเปลือกโลกทั้งสอง ได้ดังต่อไปนี้
-การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบเคลื่อนผ่านกัน
-การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบเคลื่อนแยกจากกัน
-การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแบบเคลื่อนเข้าหากัน


       

  การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonics) ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก (plate tectonics) สามารถอธิบายการเกิดทวีป การเกิดแอ่งมหาสมุทร 
การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดภูเขา และการเกิดภูเขาไฟของโลกได้ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลมาจากการก่อรูป (formation) การเย็นตัว (cooling) และการกร่อนตัว (destruction) ของชั้นธรณีภาคชั้นนอก (lithosphere) ของโลก 
https://www.gracezone.org/index.php/-2012/1114-crustal-plates
แผ่นดินลุกเป็นไฟ/น้ำพุร้อน

5. ประเด็นคำถาม
   5.1   ประเทศไทยอยู่บนแผ่นเปลือกโลกที่มีชื่อว่าอะไร
   5.2  การเลื่อนของแผ่นเปลือกโลกผลทำให้เกิดอะไรบ้าง
   5.3  จงอธิบาย การเกิดแผ่นดินไหวมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้าง 
   5.4  จงแสดงความคิดเห็น "การเกิดแผ่นดินลุกเป็นไฟ เกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง" 
   5.5  เมื่อรับฟังข่าว  "แผ่นดินลุกเป็นไฟ บ่อน้ำร้อนเพิ่มปริมาณมากขึ้น สาเหตุมาจากแผ่นดินไหว" นักเรียนเชื่อหรือไม่ อย่างไร

6.  บูรณาการ
   สาระการเรียนรู้  ภาษาไทย   -การเขียนแสดงความคิดเห็น
  สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ เทคโนโลยี - การสืบค้นข้อมูล
    สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - คำศัพท์ เช่น   plate motion ,plate motion 
 
7.กิจกรรมเสนอแนะ
-  สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ในเรื่อง  ธรณีวิทยา ที่ กรมทรัพยากรธรณี https://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=389&filename=index
8.  อ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี https://www.dmr.go.th/more_news.php?cid=389&filename=index
https://www.gracezone.org/index.php/-2012/1114-crustal-plates
https://th.wikipedia.org/
:https://77.nationchannel.com/video/217082/
:https://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek5UTXpPVEF4TUE9PQ==
https://www.youtube.com/embed/8lxG4oZAEfw" frameborder

 
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=4642

อัพเดทล่าสุด