ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สุขภาพ Good healthy teacherAre you a busy teacher who is usually on the go and doesn don't t have a lot of time, but still wants to make 2009 the year that you get more healthy?   

         
                ข่าวสุขภาพทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ จากการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติ ข่าวสุขภาพมักจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีดูแลและปฏิบัติตนให้รอดพ้นหรือหลีก เลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ สาเหตุของการเกิดโรคและวิธีป้องกัน-รักษา โรคเหล่านั้น ข่าวสุขภาพยังมีเนื้อหาด้านโภชนาการ
    
ที่มา   https://thai-good-health.blogspot.com/2008/11/blog-post_24.html
     
Are you a busy teacher who is usually on the go and doesn’t have a lot of time, but still wants to make 2009 the year that you get more healthy?
 
       This content is English reading passage for upper secondary school students ( M.4-6)
        
        This is the way how to be a good healthy teacher. 
Most teacher want to get healthy, more fitter and look younger yet they can’t seem to find the time for it. In fact, I have seen advertisements on TV since the new year for at least 7 different fitness workouts by various celebrities and actresses, but I wonder how many people will actually stick to the plans when they purchase it.
Listen, if 2008 is going to be different for you, your body and your family, then it’s time to buckle up and find new habits that will serve you better. Don’t you agree? Healthy living doesn’t have to be hard, it was never created to be. But it does require a small amount of commitment and a big love for being refreshed. 

Here are eight tips for healthy living on the go:

https://www.rutherfordcountytn.gov/ema/images/glass-of-water.jpg

1. Enjoy a pint of water first thing in the morning.
If you haven’t got time for anything else in the morning, make time to drink a big glass of water. We lose a lot of oxygen through the night and to rejuvenate our cells, we need to supply them with water and oxygen. Drink a glass of water and within a week you’ll begin to feel less tired. I like the taste of water, but I know some people do not so if you’re one of them, squeeze some fresh lime into your water to give it taste and drink up.
2. Grab a few fresh fruits on your way out.
Wherever you’re going - whether it’s a walk or drive to the supermarket or on your way to a meeting - pick up one or two fruits and eat them. If you leave for work in the morning and don’t return ’til evening, take a few fruits and eat them throughout the day. Fruits are great for their nutrients, vitamins and sugars that are required in our body.


3. Avoid going to junk food shops with your work mates.
If your work mates are going and you want to go along, go ahead but don’t order the burger or french fries. Go for a nice salad instead. Or any other healthy meal that takes your fancy. Junk food is full of “empty calories” that do nothing for your body but put on extra unneeded and unhealthy fat.

4. Exercise on the go. 

If you work in an office, get up every 30 minutes and go for a walk. If you have an office with stairs, run up and down the stairs every couple of hours. Get your blood flowing and your muscles moving.
5. Drink herbal teas.
When at work or home, many people love to get a cup of tea or coffee. Decide that you’ll be more healthy and get a warm cup of herbal tea. The selection available today is absolutely massive, so you’re guaranteed to find one you enjoy. I like mandarin and ginseng tea as well as fennel seed tea.
6. Eat a handful of nuts.
Get your favorite selection of nuts (almonds, cashews, pecans, walnuts, etc.) and raisins and have a big handful of them at around 3pm. This has been shown to increase afternoon energy and productivity.
ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ สุขภาพ Good healthy teacher


                                                                  
www.thenutfactory.com
7. Say yes to freshly squeezed juice.
One of the biggest and most exciting changes I made in my health about 7 months ago was when I said “yes” to having my own freshly squeezed juice every morning. Since then, my energy, body health and vitality has increased ten-fold. I create the time to squeeze my own carrot-apple-ginger juice; however if you don’t have the time, ask someone if they can make it for you in exchange for something you can help them with, or get yourself to a local juice bar and get your share of the juice!
8. Deep breathing.
When you’ve got time - at your desk, driving the car, cooking food - do some deep breathing. Inhale and count up to 5 seconds, hold it for a few seconds, and release slowly. Exchange of oxygen and carbon dioxide is one of the best things we can do for our blood and cells.
Do you have any tips for healthy living on the go? Do tell…......  Thank you!

Topic for discussion
1. How many things can you do from above items in your daily life?
2.  Do you think you are healthy?
3.  What are the easiest things for you to do to be healthy?
Activities
1.  Survey students who can do all tips to be healthy.
2.  Students write a poster or brochure how to be healthy
Integration
1.  Art
2.  Physical Education
 From

https://www.lifehack.org/
https://www.lifehack.org/articles/lifestyle/8-tips-for-healthy-living-on-the-go.html
ที่มา : https://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=297

อัพเดทล่าสุด

https://elearning.uika-bogor.ac.id/pulsa/https://simlppm.untan.ac.id/vendor/terbaik-2024/https://bappeda.pareparekota.go.id/xgacor/https://e-learning.unitomo.ac.id/woro2/slot.htmlhttps://bappeda.nganjukkab.go.id/ini.htmlhttps://formppid.kemenpora.go.id/__repository/corthai/https://pkkmb-online.umj.ac.id/cache/deposit-pulsa/https://silayar.ut.ac.id/course/terbaik-terpercaya/https://lentera.uin-alauddin.ac.id/question/gratis-terlengkap/https://lmspelkes.bengkuluprov.go.id/course/gampang-menang/https://ditkapel.dephub.go.id/maxwin/