อุทยานดอกไม้ เพลงอุทยานดอกไม้


971 ผู้ชม


อุทยานดอกไม้May 17, '08 12:32 PM
for everyone

เพลงอุทยานดอกไม้ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย อาจารย์สกลธ์  มิตรานนท์ เป็นบทเพลงที่นำชื่อพรรณไม้ดอกมาเรียงร้อยเป็นบทเพลงได้อย่างไพเราะ                ทั้งคำร้องและท่วงทำนอง นับได้ว่าเป็นอัจฉริภาพทางดนตรีของผู้ประพันธ์และทุกครั้งที่ได้ยินเพลงนี้
มักจินตนาการถึงอุทยานที่เต็มไปด้วยพรรณไม้ดอกนานาชนิดดังที่ปรากฏในบทเพลง

   อุทยานดอกไม้   
ชม ผกา จำปา จำปี
กุหลาบ ราตรี พะยอม อังกาบ ทั้ง กรรณิการ์
ลำดวน นมแมว ซ่อนกลิ่น ยี่โถ ชงโค มณฑา
สายหยุด เฟื่องฟ้า ชบา และ สร้อยทอง
 ...บานบุรี ยี่สุ่น ขจร 
ประดู่ พุดซ้อน พลับพลึง หงอนไก่ พิกุล ควรปอง
งาม ทานตะวัน รักเร่ กาหลง ประยงค์ พวงทอง
บานชื่น สุขสอง พุทธชาด สะอาดแซม
(ซ้ำ)...พิศ พวงชมพู กระดังงา เลื้อยเคียงคู่ ดูสดสวยแฉล้ม
รสสุคนธ์ บุญนาค นางแย้ม สารภี ที่ถูกใจ
...งาม อุบล ปน จันทร์กะพ้อ
ผีเสื้อ แตกกอ พร้อม เล็บมือนาง พุดตาน กล้วยไม้
ดาวเรือง อัญชัน ยี่หุบ มะลิวัลย์ แลวิไล
ชูช่อไสว เร้าใจในอุทยาน...(ซ้ำ)

 

อัพเดทล่าสุด