เมนูเด็ด นาซิดาแฆ อาหารพื้นเมือง ตำนาน ชายแดนใต้


18,678 ผู้ชม

นาซิดาแฆเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ ซึ่งนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย คำว่า "นาซิดาแฆ" มีหลายความหมาย หมายถึง ข้าวสำหรับคนอนาถา การได้ชื่อเช่นนี้สืบเนื่องมาจากส่วนประกอบสำคัญของนาซิดาแฆเป็นส่วนผสม ระหว่างข้าวจ้าวกับข้าวเหนียว


เมนูเด็ด นาซิดาแฆ อาหารพื้นเมือง ชายแดนใต้

นาซิดาแฆเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ ซึ่งนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย คำว่า "นาซิดาแฆ" มีหลายความหมาย หมายถึง ข้าวสำหรับคนอนาถา การได้ชื่อเช่นนี้สืบเนื่องมาจากส่วนประกอบสำคัญของนาซิดาแฆเป็นส่วนผสมระหว่างข้าวจ้าวกับข้าวเหนียว ผู้มีรายได้น้อยถ้ามีข้าวจ้าวกับข้าวเหนียวเพียงบางส่วนก็สามารถนำมาปนกันทำเป็นอาหารได้แล้ว
ในความหมายอื่น คำว่า "ดาแฆ" มาจาก "ดาฆัง" ในภาษาอินโดนีเซีย แปลว่า หาบ ดังนั้น นาซิดาแฆ แปลว่า ข้าวหาบและเนื่องจาก "ดาแฆ" ของชาวไทยมุสลิมภาคใต้ หมายถึงคนต่างถิ่น ดังนั้น นาซิดาแฆ จึงหมายถึง ข้าวของคนต่างถิ่นคือเป็นข้าวที่ชาวอินโดนีเซีย เป็นผู้นำมาเผยแพร่ในแถบนี้
 เมนูเด็ด นาซิดาแฆ อาหารพื้นเมือง ตำนาน ชายแดนใต้
วิธีการทำ/เครื่องปรุง
นาซิดาแฆประกอบด้วย ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ขิง ลูกซัด (ฮาลีมอ) หอมซอย น้ำกะทิ
วิธีปรุง
ใช้ข้าวจ้าว ๓ ลิตร ข้าวเหนียว ๑ ลิตร มาปนกันแช่น้ำ ๑ คืน การนึ่งจะนึ่ง ๓ ครั้ง ครั้งแรกเป็นการนึ่งให้พอสุกเป็นไต เมื่อนึ่งสุกแล้วให้เทใส่ภาชนะ แล้วเอาหางกะทิคั้นไว้ผสมเกลือเล็กน้อยราดลงในข้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วมูนกะทิไปนึ่งอีก เป็นครั้งที่สองเสร็จแล้วยกลงเทใส่ภาชนะเอาหัวกะทิที่แยกไว้มามูนอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สาม เพื่อให้ข้าวนิ่มและกะทิที่ใช้มูนให้ข้าวสุก เมื่อได้ข้าวเหนียวสุกแล้ว ผสมกับขิง หอมซอย ลูกซัด สามารถเก็บไว้ได้ทั้งวันไม่บูด นาซิดาแฆนิยมรับประทานกับแกงไก่ แกงปลา หรือแกงไก่และซามาโญ (มะพร้าวคั่วตำรวมกับน้ำตาล เกลือ) ที่ต่างปรุงพิเศษ สำหรับรับประทานกับนาซิดาแฆโดยเฉพาะ
ประโยชน์
นาซิดาแฆมักจะทำแจกจ่ายให้รับประทานกันในวันฮารีรายอซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนอกจากนี้ยังนิยมทำรับประทานในวันธรรมดาด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่ามาเลเซียไม่มีนาซิดาแฆแบบมุสลิมภาคใต้ แต่จะมีนาซิลือเมาะ ซึ่งใช้ข้าวเหนียวมากกว่าข้าวจ้าวและเครื่องเคียงจะใช้ปลาอิกาบิริ
(ปลาเค็มตัวเล็กๆ)

-------------------

นาซิดาแฆ (Nasidagae)
นาซิดาแฆ เรียกเป็นภาษาไทยว่า “ข้าวมันแกงไก่”เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ คำว่า “นาซิดาแฆ” หมายถึง ข้าวสำหรับคนอนาถา เพราะส่วนสำคัญของ นาซิดาแฆ ผุ้มีรายได้น้อยสามารถจะทำได้ อีกความหมายหนึ่ง หมายถึง ข้าวของคนต่างถิ่น เนื่องจากชาวอินโดนีเซีย เป็นผู้นำมาเผยแพร่ ซึ่งในการทำ นาซิดาแฆ จะมี ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนทำข้าว และแกง
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ นางแมะบูงอ หะแว อายุ ๖๓ ปี อาชีพ ค้าขาย
มีประสบการณ์ในการทำอาหาร ๔๐ ปี ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๘๖/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนจรูญวิถี อำเภอรามัน
จังหวัดยะลา
จำหน่ายที่บ้านเลขที่ บ้านเลขที่ ๘๖/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนจรูญวิถี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ เป็นต้นไป เบอร์โทรศัพท์บ้าน ๐- ๗๓๒๕ – ๔๒๘๘
ประเพณี นาซิดาแฆ เป็นอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนับถือศาสนาอิสลามในภาคใต้ รับประทานเป็นอาหารมื้อหลักในตอนเช้าและงานประเพณีสำคัญ
เครื่องปรุง
๑. ข้าวเจ้าหอมมะลิสังหยด ๓ ลิตร
๒. ข้าวเหนียว ๑.๕ ลิตร
๓. หอมแดง ๓ ขีด
๔. ขิง ๑ ขีด
๕. หัวกะทิ ๑ กิโลกรัม
๖. เกลือ ๒ ช้อนชา
๗. น้ำดาลทราย ๒ ช้อนชา
๘. เม็ดฮาลือบอ ๘ ช้อนโต๊ะ
วิธีทำ
๑. แช่ข้าวเหนียวในน้ำสะอาด ประมาณ ๓ – ๔ ชั่วโมง
๒. นำข้าวเหนียวและข้าวเจ้ามาผสมกันแล้วนำไปนึ่งพอสุก
๓. นำหัวกะทิครึ่งหนึ่งมาใส่ลงในข้าวเจ้าและข้าวเหนียวที่กำลังสุก คนให้ทั่วใส่ฮาลือบอแล้วเคล้าให้เข้ากัน
๔. เอาหัวกะทิส่วนที่เหลือใส่น้ำตาล เกลือ หอมซอย ขิงซอย ผสมกัน ชิมรสให้กลมกล่อมแล้วนำมามูลกับข้าวที่นึ่งสุกแล้ว
แกงไก่
ส่วนผสม
๑. มะพร้าว ๑ กิโลกรัม
๒. หน้าอกไก่ ๑.๕ กิโลกรัม
๓. พริกแห้ง ๒๐ เม็ด
๔. หอมแดง ๑๐ หัว
๕. กระเทียม ๘ กลีบ
๖. ตะไคร้ ๓ ต้น
๗. ข่า ๑ ขีด
๘. ขมิ้น ๑ ช้อนโต๊ะ
๙. น้ำตาลแว่น ๑ แว่น
๑๐. น้ำมะขามเปียกครึ่งถ้วย
๑๑. ไข่ไก่ต้ม ๑๐ ฟอง
วิธีทำ
๑. โขลกเครื่องแกงเข้าด้วยกันให้ละเอียด
๒. นำหัวกะทิมาผัดกับเครื่องแกงจนแตกมัน
๓. นำไก่พร้อมหางกะทิและเครื่องปรุงตามลงไป ชิมรสให้ออกเค็มนำหน้า
๔. เสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มและผักสด เช่น แตงกวา
เมื่อข้าวที่มูลไว้เย็นแล้วตักใส่จานโรยหน้าด้วย “ซามาโญ” (มะพร้าวคั่วตำกับเกลือและน้ำตาล)
เครื่องปรุงซามาโญ
๑. มะพร้าวคั่ว ๔ ช้อนโต๊ะ
๒. ตะไคร้หั่นฝอย ๒ ต้น
๓. น้ำตาลแว่น ๒ แว่น
๔. หอมแดง ๕ หัว
๕. กระเทียม ๓ กลีบ
๖. เกลือ ๑ ช้อนชา
๗. ปลาทูต้ม ๑ ตัว
วิธีทำ
นำมะพร้าวมาโขลกผสมกับเครื่องปรุงทั้งหมดให้ละเอียด พร้อมทั้งปลาทูใส่เนื้อปลาทูต้ม โขลกแล้วชิมรส

อัพเดทล่าสุด