มะฮัร ไม่ใช่ค่าตัวในการประเมินราคาสินค้า


มะฮัร ไม่ใช่ค่าตัวในการประเมินราคาสินค้า

มะฮัร(สินสอด)
ถือเป็นของขวัญและสินน้ำใจ
ที่ฝ่ายชายมอบให้ฝ่ายหญิง
ด้วยความเต็มใจ

เป็นข้อผูกพันที่สานสายใย
แห่งความรักและความเข้าใจกัน

มะฮัร(สินสอด)
จึงไม่ใช่ค่าตัวในการประเมินราคาของสินค้า

"ผู้หญิง"
จึงมิใช่สินค้าที่ผู้ปกครองสามารถ
ตั้งราคาค่าตัวเพื่อซื้อขายกัน

ถ้าค่าตัวสูง
กลับกลายเป็นว่าสินค้านั้นต้องดี
แต่ถ้าค่าตัวถูกสินค้าที่ได้อาจไม่ใช่ของดี
การมอบในลักษณะนี้
ถือเป็นการดูถูกศักดิ์ศรีของสตรี
"เพราะของแพงอาจไม่ดีอย่างที่คิดไว้ก็ได้"

อิสลามจึงไม่กำหนดค่าสินสอด
แต่ได้มอบหมายให้กับความพร้อม
ของฝ่ายชายและความสบายใจของฝ่ายหญิง
ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละสังคมที่แตกต่างกันไป

เครดิต: อ.มัสลัน มาหะมะ

http://info.muslimthaipost.com/article/28984

อัพเดทล่าสุด