10 ลักษณะภรรยาที่นำพาซึ่งริสกี


10 ลักษณะภรรยาที่นำพาซึ่งริสกี

1. ภรรยาที่หมั่นซูโกรต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ซ.บ

2. ภรรยาที่มอบหมายแด่เอกองค์อัลลอฮฺ ซ.บ

3. ภรรยาที่ยำเกรงต่อเอกองค์อัลลอฮฺ ซ.บ

4. ภรรยาที่ทำการอิสติฆฟารเยอะๆ

5. ภรรยาที่เชื่อฟังต่อหลักคำสอนของศาสนา

6. ภรรยาที่ชอบละหมาดดุฮา

7. ภรรยาที่ชอบทำการบริจาคทาน

8. ภรรยาที่ชอบสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

9. ภรรยาที่ชอบเชื่อฟังและเคารพสามี

10. ภรรยาที่มักดุอาอฺ (ขอพร) ในสิ่งที่ดีในกับสามี

อินชาอัลลอฮ์ 

ที่มา: พื้นที่ ว่าง

ภาพจาก: merveedogann08

อัพเดทล่าสุด