สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ม.2 วิทยาศาสตร์


รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ม.2 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 ชุดนี้
เรื่อง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง

- เรียนรู้เรื่อง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง
- หัวข้อที่จะเรียน วันนี้คือ ธรรชาติของแสง, การสะท้อนของแสง, การหักเหของแสง, การสะท้อนกลับหมด, การเกิดรุ้งกินน้ำ และการเกิดภาพจากกระจก
- แสง คือ และเกิดจาก และการเคลื่อนที่ของแสง
- สมบัติของคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า
- สเปกตรัม (Spectrum) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- ประโยชน์ของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- แสงขาว คือ
- สเปตรัมของแสงขาว
- ตางรางความยาวคลื่น (นาโนเมตร) ของแสงแต่ละสี
- แสงกับ วัตถุโปร่งใส, วัตถุโปร่งแสง และวัตถุทึบแสง
- การสะท้อน และลักษณะการสะท้อนของแสง
- ประเภทของ รุ้งกินน้ำ มีกี่ประเภท เรามาดูกัน
- กระบวนการเกิดรุ้งกินน้ำในธรรมชาติ


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด