สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3 วิทยาศาสตร์


รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง วัสดุรอบตัว ป.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ป.3 ชุดนี้
เรื่อง วัสดุรอบตัว

- เรียนรู้เรื่องวัสดุต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
- วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไร
- วัสดุที่ผ่านการแปรรูป คืออะไร เป็นอย่างไร
- ของเล่น ของใช้ สิ่งของ เครื่องใช้ กับการนำวัสดุมารวมกัน


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด