เนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษ ม. 1 เรื่อง Pronoun (คำสรรพนาม)


972 ผู้ชม

Pronoun คือ คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงใช้คำนามเดิมซ้ำ ๆ


Pronoun คือ คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้เรียกแทนคำนาม เพื่อเป็นการเลี่ยงใช้คำนามเดิมซ้ำ ๆ อันได้แก่ คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ แบ่งเป็น 5 ประเภทดังนี

Subject Pronouns (สรรพนามประธาน)      -  I, You We, They, He, She, It
Object Pronouns (สรรพนามกรรม)           -  Me, You, Us, Them, Him, Her, It
Possessive Adjectives (คุณศัพท์เจ้าของ)    -  My, Your, Our, Their, His, Her, Its
Possessive Pronouns (สรรพนามเจ้าของ)   -  Mine, Yours, Ours, Theirs, His, Hers, Its
Reflexive Pronouns (สรรพนามสะท้อน)      - Myself, Yourself, Ourselves, Themselves, Himself, Herself, Itself
   

Subject Pronouns
สรรพนามประธาน

Object Pronouns
สรรพนามกรรม

Possessive Adjectives
คุณศัพท์เจ้าของ

Possessive Pronouns
สรรพนามเจ้าของ

Reflexive Pronouns
สรรพนามสะท้อน

I

me

my

mine

myself

You

you

your

yours

yourself

We

us

our

ours

ourselves

They

them

their

theirs

themselves

He

him

his

his

himself

She

her

her

hers

herself

It

it

its

its

itself

ที่มา ทรูปลูกปัญญา

อัพเดทล่าสุด