เนื้อหาการสอนภาษาอังกฤษ ม. 1 เรื่อง Possessive Pronoun


672 ผู้ชม

Possessive Pronoun หรือ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ จะใช้แทนคำนามที่อาจจะเป็น สิ่งของ หรือ ความคิดต่าง ๆ


Possessive Pronoun หรือ สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ จะใช้แทนคำนามที่อาจจะเป็น สิ่งของ หรือ ความคิดต่าง ๆ นั่นคือแทนได้ทั้งคำนามที่นับได้ และ นับไม่ได้

การใช้ Possessive Pronoun
ใช้เมื่อบริบทก่อนหน้ามีการพูดถึงคำนามนั้นแล้ว ทั้งสองฝ่ายเข้าใจว่าพูดถึงอะไร เพียงแค่ระบุต่อลงไปอีกว่า ใครเป็นเจ้าของ

วิธีการใช
Verb to be + Possessive Pronoun และมักวางอยู่ท้ายประโยคเสมอ หรือบางทีจะใช้คำนี้โดด ๆ ไม่ต้องตามหลังด้วย Verb to be แต่ในบางครั้ง สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของจะใช้ขึ้นต้นประโยคเป็นประธานได้เช่นกัน


Possessive Pronoun

Subject

Possessive Pronoun

ความหมาย

I

Mine

ของฉัน

You

Yours

ของเธอ

He

His

ของเขา (ผู้ชาย)

She

Hers

ของเธอ

We

Ours

ของพวกเรา

They

Theirs

ของพวกเขา

It

Its

ของมัน


ตัวอย่างประโยค
This book is mine.
(หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน)
The phone is mine, not yours.
(โทรศัพท์นี้เป็นของฉัน ไม่ใช่ของเธอ)
 *คำว่า yours ใช้โดด ๆ โดยไม่ต้องตามหลัง Verb to be)

**ข้อพึงระวัง ระหว่าง It’s และ Its
- It’s ย่อมาจาก It is และมี ‘(apostrophe) เพื่อช่วยในการย่อคำ
- Its ที่ไม่มี apostrophe คือหนึ่งในสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของ

อัพเดทล่าสุด