จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย ปรับ 1 หมื่น จำคุก 1 ปี


923 ผู้ชม

จากดราม่า หนุ่มเข้าบ้านไม่ได้เพราะเพื่อนบ้าน จอดรถขวางหน้าบ้าน


อย่าหาทำ! จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย เจ้าของบ้านแจ้งเอาผิดได้ โทษหนัก ปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี

จอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย ปรับ 1 หมื่น จำคุก 1 ปี


จากดราม่า หนุ่มเข้าบ้านไม่ได้เพราะเพื่อนบ้าน จอดรถขวางหน้าบ้าน ทำให้เกิดมีปากเสียงกัน ซึ่งฝั่งเพื่อนบ้านเถียงใจขาดว่าจอดได้เพราะเป็นที่สาธารณะ ส่วนฝั่งเจ้าของบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนก็แย้งว่า เป็นที่สาธารณะก็จริง แต่มันขวางทางเข้าออกบ้านคนอื่น แนะควรมีมารยาทให้มากกว่านี้


ล่าสุดเพจฯ ทนายคลายทุกข์ ฟันธง! การจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ผิดกฎหมาย โดยให้รายละเอียดว่า


"แบบนี้ฉันจะแจ้ง จอดรถขวางหน้าบ้าคนอื่น เจ้าบ้านแจ้งปรับได้ ปัญหาการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ถือเป็นปัญหาโลกแตกที่พบเจอได้เป็นประจำ ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ และอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาทรุนแรงจนได้รับอันตรายถึงชีวิตก็เคยมีมาแล้วเช่นกัน
อันที่จริงแล้วกฎหมายไทยได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการจอดรถเอาไว้ชัดเจน ว่าผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถกีดขวางทางเข้า-ออกบ้านผู้อื่น ไม่ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นพื้นที่เอกชนหรือทางสาธารณะก็ตาม โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 55 (6) บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
(1) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจำทาง
(2) บนทางเท้า
(3) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(4) ในทางร่วมทางแยก
(5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
(6) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
(7) ในเขตปลอดภัย
นอกจากนี้ การจอดรถกีดขวางหน้าบ้านผู้อื่น ยังถือเป็นความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเจ้าของบ้านที่ถูกรถจอดกีดขวางสามารถแจ้งความเพื่อเอาผิดได้"

อัพเดทล่าสุด