สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี ป.2 ภาษาไทย


1,058 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี ป.2 ภาษาไทย


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี ป.2 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.2 ชุดนี้
เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี

มาฝึก ฟังบทร้อยกรอง (กลอน) เรื่อง เด็กดี


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด