สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี ป.2 ภาษาไทย


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี ป.2 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.2 ชุดนี้
เรื่อง กลอน เรื่อง เด็กดี

มาฝึก ฟังบทร้อยกรอง (กลอน) เรื่อง เด็กดี


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด