สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายตรงข้าม และการประสมคำ ป.2 ภาษาไทย


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหมายตรงข้าม และการประสมคำ ป.2 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ป.2 ชุดนี้
เรื่อง ความหมายตรงข้าม และการประสมคำ
เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด