สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์

- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์

- ไข้หวัด 2009 และวัคซีนป้องกัน

- ความหมายเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์

- ประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์

- การสร้างสเต็มเซลล์

- ข้อจำกัดของการรักษาด้วยสเต็มเซลล์

- ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด