สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

- มาเรียนรู้กันเรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

- รายละเอียดของ ดวงจันทร์

- ความสำคัญของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก

- การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด