สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์


696 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

- มาเรียนรู้กันเรื่อง ดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์

- รายละเอียดของ ดวงจันทร์

- ความสำคัญของดวงจันทร์ที่มีต่อโลก

- การเกิดน้ำขึ้นน้ำลง จันทรุปราคา


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด