สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์


1,067 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1 ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง โครโมโซม ตอนที่ 1

- อะไรคือ โครโมโซม เรามาหาความหมายไปพร้อมๆ กันค่ะ

- ความแตกต่างของโครโมโซม ของสิ่งมีชีวิตวิตต่างๆ ว่าเท่ากันหรือไม่

- หน้าที่ของ โครโมโซม

- ตารางแสดงจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกาย และเซลล์สืบพันธุ์

- การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นอย่างไร พร้อมยกตัวอย่าง

- การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส (Mitosis), การแบ่งเซลล์แบบไม่โอซิส (Meiosis) เป็นอย่างไร 

- การทดลอง เรื่อง การศึกษาลักษณะรูปร่างของโครโมโซม


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด