สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการดำรงชีวิตอย่างสมดุล ม.3 วิทยาศาสตร์


1,440 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการดำรงชีวิตอย่างสมดุล ม.3 วิทยาศาสตร์


 

 สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการดำรงชีวิตอย่างสมดุล ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ กับการดำรงชีวิตอย่างสมดุล

- ความหมายของ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

- ตัวอย่างประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ

- สาเหตุ การเพิ่มจำนวนประชากรมนุษย์อย่างรวดเร็ว

- ผลกระทบจากการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

- กิจกรรมของมนุษย์ที่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

- การทำลายป่า ผลกระทบต่อมนุษย์


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด