สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์


1,086 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ

- เรียนรู้เรื่อง เครื่องหมาย และ ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

- ความสัมพันธ์ ภาวะเป็นกลาง (Neutralism) คือ

- ภาวะแข่งขัน (Competition) คือ

- ภาวะกระทบกระเทือน (Amensalism) หมายถึง

- ภาวะล่าเหยื่อ (Predation) คือ

- ภาวะอิงอาศัย หรือภาวะมีการเกื้อกูล (Commensalism) 

- ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งสองฝ่าย (Protocooperation)

- ภาวะพึ่งพากัน (Mutualism)

- ภาวะปรสิต (Parasitism)

- ภาวะมีการย่อยสลาย (Saprophytism)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

- แสงสว่าง อุณหภูมิ ความชื้น แร่ธาตุ


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด