สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์


1,310 ผู้ชม

สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง ความหลากหลายของระบบนิเวศ

- ความหลากหลายของระบบนิเวศ

- การจำแนกสิ่งมีชีวิตตามทฤษฎีของ อริสโตเติล (Aristotle) , จอห์น เรย์ (John Ray), คาโรลัส อินเนียส (Carl Linnaeus)

- เกณฑ์การจัดจำแนกความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

- การจำแนกสิ่งมีชีวิตของ Carl Linnaeus เกณฑ์แหล่งที่อยู่อาศัย

- ชนิดของป่าไม้ในประเทศไทย

- ป่าไม้ผลัดใบ (Evergreen Forest)

- ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest)

- ป่าดิบแล้ง (Dry Evergreen Forest)

- ป่าดิบเขา (Hill Evergreen Forest)

- ป่าสน (Coniferous Forest)

- ป่าพรุ หรือป่าบึงน้ำจืด (Swamp Forest)

- ป่าชายเลน หรือป่าบึงน้ำเค็ม (Mangrove Swamp Forest)

- ป่าชายหาด (Beach Forest)

- ป่าเบญจพรรณ, ป่าเต็งรัง, ป่าหญ้า


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด