สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย


เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนสะดวกรวดเร็ว ในการทำธุระเกี่ยวกับเรื่องใบขับขี่ ทางกรมการขนส่งทางบก จึงมีการทำ ระบบการอบรมต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ อบรมใบขับขี่ออนไลน์ เพื่อบริการประชาชน และเพื่อให้ห่างไกลจากโควิด-19 ด้วย มีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้
อบรมใบขับขี่ออนไลน์ สะดวก ทำที่ไหนก็ได้

1. เข้าไปที่เว็บฯ https://www.dlt-elearning.com/Home เลือกหัวข้อ “ลงทะเบียน”

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย

2. กรอกข้อมูลลงในช่องให้ครบถ้วน เลขบัตรประชาชน เบอร์โทรฯ วันเดือนปีเกิด

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย

3. เลือกประเภทการอบรมออนไลน์ ที่คุณต้องการ ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ประเภท และระบุเวลาที่ใช้อบรมมาให้ด้วย

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย

- ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง
- ใบอนุญาตขับรถขนส่ง ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
- ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถจักรยานยนต์สาธารณะ) ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย

แต่ละประเภทจะมีแบบทดสอบให้ทำด้วย ได้แก่ 1.แบบทดสอบก่อนอบรม 2.อบรม 3.แบบทดสอบหลังอบรม และ 4.ผลการอบรม

4. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

สรุปขั้นตอนการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ แบบเข้าใจง่าย

โดยคุณต้องทำแบบทดสอบก่อนการอบรมก่อน คลิกเข้าไปก็จะมีคำอธิบายให้ทำไม่ยาก

5. ดูวีดีโออบรมการขับรถให้จบ

6. ตอบคำถามแบบทดสอบหลังอบรม

เห็นไหมคะว่าไม่ได้ยากจนเกินไป เพียงกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ตามขั้นตอน

เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว อย่าลืมบันทึกหน้าจอผลการอบรมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

บทความแนะนำ:

อัพเดทล่าสุด