การแต่งงานไม่ใช่เรื่องสนุก


การแต่งงานไม่ใช่เรื่องสนุก

“ข้าพเจ้ารับนิกะฮ์ นางสาว (กล่าวชื่อเจ้าสาว) นี้ด้วยม่าฮัรดังที่กล่าว”

ก็ทำให้การแต่งงานเป็นที่อนุมัติตามหลักการอิสลามแล้ว

การแต่งงานไม่ใช่เรื่องสนุก

แต่ประโยคสั้นๆ นั้น มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับ ผู้เป็นสามีคือ.. เท่ากับเขาได้กล่าวว่า

"ฉันขอยอมรับผิดชอบบรรดาบาปกรรมความผิดทั้งหลายของเธอ ต่อจากพ่อแม่ของเธอ บาปกรรมความผิดทั้งหลายที่เธอได้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนละเมิดชารีอัต จนกระทั่งเรื่องการละทิ้งละหมาด การไม่ถือศีลอด ฉันขอรับผิดชอบแทน พ่อแม่ของเธอไม่ต้องรับผิดชอบใดๆหลังจากนี้อีกต่อไปแล้ว และฉันขอรับผิดชอบต่อบรรดาความผิดทั้งหลายของลูกๆที่จะเกิดตามมาหลังจากนี้... หากฉันล้มเหลวต่อการให้การอบรมบ่มเพาะภรรยาและบุตรให้ภักดีต่ออัลลอฮ์ ก็เท่ากับฉันได้ฟาซิก และดายูส ฉันยินยอมเข้านรก ฉันยินยอมที่จะถูกลงโทษทรมานจากมลาอิกะห์ซ่ะบานียะห์ ที่จะบีบขยำร่างกายของฉันจนแหลกเหลว"... วัลอิยาซุบิลลาห์

โอ้ บรรดามุสลีมะห์ทั้งหลาย ความเสียสละของสามีมากมายถึงเพียงนี้..ยังไม่เพียงพอสำหรับความตออัต เชื่อฟังของภรรยาต่อเขาอีกกระนั้นหรือ

แท้จริงแล้ว สวรรค์ของผู้เป็นภรรยาอยู่ที่ความพึงพอใจของสามีในตัวนาง หากนางตายในสภาพที่สามีพึงพอใจ แน่นอนว่านางก็จะเป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮ.. อินชาอัลลอฮฺ

เครดิต: ความรักในแบบอิสลาม

http://info.muslimthaipost.com/article/29012

อัพเดทล่าสุด