สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย ม.2 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย ม.2 วิทยาศาสตร์


รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย ม.2 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.2 ชุดนี้
เรื่อง สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย

- ความรู้เรื่อง สารอาหารในอาหารมีปริมาณพลังงานและสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย
- เรียนรู้เรื่อง ความต้องการพลังงานของร่างกาย, พลังานจากสารอาหาร, การบริโภคสารอาหารให้ถูกส่วน และภาวะทุโภชนาการ
- เรียนรู้รายละเอียดเรื่อง พลังงานว่า พลังงานที่ได้จากเครื่องดื่ม, ขนมหวาน, ผลไม้, จากแป้ง และจากอาหาร ต่างกันอย่างไร 
- ปัจจัยทั้งหลาย ที่มีผลต่อความต้องการพลังงาน และสารอาหารแต่ละประเภทของร่างกาย
- โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อขาดสารอาหาร


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด