สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนรายงาน ม.2 ภาษาไทย


รายละเอียด สื่อการเรียนการสอน เรื่อง การเขียนรายงาน ม.2 ภาษาไทย

สื่อการเรียนการสอน ภาษาไทย ม.2 ชุดนี้
เรื่อง การเขียนรายงาน

- การเขียนรายงานหมายถึง การเขียนในรูปแบบใด
- จุดประสงค์ของการเขียนรายงาน
- ขั้นตอนการเขียนรายงาน
- การวางแผนการทำรายงาน
- การรวบรวมข้อมูล
- การจัดระเบียบข้อมูล
- การเรียบเรียงเพื่อนำเสนอ


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด