สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.3 วิทยาศาสตร์


สื่อการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.3 วิทยาศาสตร์

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม.3 ชุดนี้
เรื่อง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

- เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร คือ และมีความสำคัญอย่างไร

- เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คือ

- รูปแบบเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร

- ผลเสียของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ


เป็นสื่อการเรียนการสอนที่นำมาจาก
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
(OTPC : One Tablet Per Child)
จัดทำโดยสำนักงานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อัพเดทล่าสุด