สื่อการเรียนการสอน เรื่อง บทอาขยานภาษาไทยระดับประถม มัธยม พร้อมไฟล์ MP3


1,312 ผู้ชม

ฟรีบทอาขยานภาษาไทยระดับประถม มัธยม พร้อมไฟล์ MP3


ฟรีบทอาขยานภาษาไทยระดับประถม มัธยม พร้อมไฟล์ MP3 สื่อการเรียน,สื่อการสอน,ภาษาไทย,ประถม,มัธยม,บทอาขยาน,บทอาขยานภาษาไทย,

บทอาขยานระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย

บทอาขยานภาษาไทย ระดับ ป.1-6

บทอาขยานภาษาไทย ระดับ ป.1-ม.3

บทอาขยานภาษาไทย บทหลัก ม.ต้น

บทอาขยานภาษาไทย บทเลือก ม.ต้น

บทอาขยานภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย บทหลักและบทรอง


ไฟล์ MP3 บทอาขยานภาษาไทย ป.1-3

01 บทอาขยานหลักแมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน

02 รักเมืองไทย

03 ไก่แจ้


04  รักษาป่า


05 เด็กน้อย


06 วิชาหนาเจ้า


07 บทอาขยานบทรอง กาเหว่า


08 เจ้าดวงมาลา


09 ไทยรวมกำลังตั้งมั่น


10 ฝนตกแดดออก


11 เพลงชาติ


12  เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ


13 มาลี


ไฟล์ MP3 บทอาขยานภาษาไทย ป.4-6


01  ปากเป็นเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรี


02 พฤษภกาสร


03  สยามมานุสติ


04  ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน


05  วิชาเหมือนสินค้า


06  ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ


07  ผู้ชนะ


08  เป็นมนุษย์หรือเป็นคน


09  โคลงโลกนิติ


10  กาเหว่า


11  เจ้าดวงมาลา


12  ไทยรวมกำลังตั้งมั่น


13  ฝนตกแดดออก


14  เพลงชาติ


15  เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ


16  มาลี


ไฟล์ MP3 บทอาขยาน ป.1-ม.6 อ่านอย่างไรให้เสนาะ


ป.1


ป1-แมวเหมียว-ทำนองเพลงแขกบรเทศ


ป1-แมวเหมียว-ทำนองเสนาะ


ป1-รักเมืองไทย-ทำนองเพลงสะสม


ป1-รักเมืองไทย-ทำนองเสนาะ


ป.2


ป2-ไก่แจ้-ทำนองเพลงนางนาค


ป2-ไก่แจ้-ทำนองเสนาะ


ป2-รักษาป่า-ทำนองเพลงต้อยตลิ่ง


ป2-รักษาป่า-ทำนองเสนาะ


ป.3


ป3-เด็กน้อย-ทำนองเพลงฝรั่งรำเท้า


ป3-เด็กน้อย-ทำนองเสนาะ


ป3-วิชาหนาเจ้า-ทำนองเพลงยี่เฮมตัด


ป3-วิชาหนาเจ้า-ทำนองเสนาะ


ป.4


ป4-ปากเป็นเอกฯ-ทำนองเพลงโยสลัม


ป4-ปากเป็นเอกฯ-ทำนองเสนาะ


ป4-พฤษภกาสร-ทำนองเพลงทองกวาว


ป4-พฤษภกาสร-ทำนองเสาะ


ป4-พฤษภกาสร-ทำนองแหล่


ป4-สยามานุสสติ-ทำนองเพลงช้างประสานงา


ป4-สยามานุสสติ-ทำนองเสนาะ


ป.5


ป5-ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน-ทำนองเพลงกราวรำพม่า


ป5-ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน-ทำนองเสนาะ


ป5-ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ-ทำนองเพลงมอญดูดาว


ป5-ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ-ทำนองเสนาะ


ป5-วิชาเหมือนสินค้า-ทำนองเพลงมอญชะเออะ


ป5-วิชาเหมือนสินค้า-ทำนองเสนาะ


ป.6


ป6-โคลงโลกนิติ-ทำนองเพลงแขกอาหวัง


ป6-โคลงโลกนิติ-ทำนองเสนาะ


ป6-เป็นมนุษย์หรือเป็นคน-ทำนองเพลงช่อพุมเรียง


ป6-เป็นมนุษย์หรือเป็นคน-ทำนองเพลงมอญชะเออะ


ป6-เป็นมนุษย์หรือเป็นคน-ทำนองเสนาะ


ป6-ผู้ชนะ-ทำนองเพลงนาคสะดุ้ง


ป6-ผู้ชนะ-ทำนองเสนาะ


ม.1


ม1 นิคมพจน์ กาพย์ห่อโคลง ทำนองเสนาะ อย่าเห็นกงจักรว่าเป็นดอกบัว


ม1 บุพการี ทำนองเพลงแขกเจ้าเซ็น


ม1 บุพการี ทำนองเสนาะ


ม1 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ทำนองร่ายใน


ม1 รามเกียรติ์ ตอนศึกไมยราพ ทำนองเสนาะ


ม1 รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต ทำนองเพลงตุ้งติ้ง 2 ชั้น


ม1 รามเกียรติ์ ตอนศึกอินทรชิต ทำนองเสนาะ


ม1 สักวา ทำนองเพลงขึ้นพลับพลา


ม1 สักวา ทำนองเสนาะ


ม.2


ม2 บทเสภาสามัคคีเสวก ขับเสภา


ม2 บทเสภาสามัคคีเสวก ทำนองเพลงเวชสุกรรม-ช่วงที่1 หงส์ทอง-ช่วงที่2


ม2 บทเสภาสามัคคีเสวก ทำนองเสนาะ


ม2 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ทำนองเพลงสุริโยทัย-บทที่1 นาคราช-บทที่2 ช้างประสานงา2ชั้น-บทที่3 ช้างประสานงาชั้นเดียว-บทที่4


ม2 พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ทำนองเสนาะ


ม2 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีตีเมืองใหม่ ทำนองเพลงนกจาก


ม2 พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีตีเมืองใหม่ ทำนองเสนาะ


ม2 พระอภัยมณี ตอนอุศเรนตีเมืองผลึก ทำนองเพลงหุ่นกระบอก


ม2 พระอภัยมณี ตอนอุศเรนตีเมืองผลึก ทำนองเสนาะ


ม2 วัฒนธรรม ทำนองเพลงสาลิกาแก้ว


ม2 วัฒนธรรม ทำนองเสนาะ


ม.3


ม3 ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ ขับเสภา


ม3 ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ ทำนองเพลง บทที่หนึ่ง-แขกมอญบางขุนพรหมสองชั้น บทที่สองถึงห้า-แขกมอญฯชั้นเดียว บทที่หกถึงเจ็ด-ขับเสภา


ม3 ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ ทำนองเสนาะ1


ม3 ขุนช้างขุนแผน ตอนพลายงามพบพ่อ ทำนองเสนาะ2


ม3 โคลงโลกนิติ ทำนองเพลง บทที่หนึ่ง-นาคราช บทที่สอง-โล้ บทที่สาม-พราหมณ์ดีดน้ำเต้า บทที่สี่-สร้องเพลง บทที่ห้า-เร็ว


ม3 โคลงโลกนิติ ทำนองเสนาะ


ม3 นิราศนรินทร์ ทำนองเพลง บทที่หนึ่งถึงสอง-นเรศวร์ชนช้าง บทที่สาม-ลีลากระทุ่ม บทที่สี่-จระเข้ขวางคลอง บทที่ห้า-เต่ากินผักบุ้ง


ม3 นิราศนรินทร์ ทำนองเสนาะ


ม.4


ม4 ธรรมาธรรมะสงคราม การพากย์โขนและขับร้องทำนองเพลงแขกหนัง


ม4 ธรรมาธรรมะสงคราม ทำนองเสนาะ


ม4 นิราศพระบาท ทำนองเพลงกระเรียนทอง เพลงแผละและเพลงกระบอกทอง


ม4 นิราศพระบาท ทำนองเสนาะ


ม4 สวรรค์ชั้นกวี ทำนองเพลง ช่วงที่หนึ่ง-สร้อยสนตัด ช่วงที่สอง-วิลันดาตัดชั้นเดียว ช่วงที่สาม-ฝรั่งควง


ม4 สวรรค์ชั้นกวี ทำนองเสนาะ


ม4 อิเหนา ทำนองเพลงโพธิสัตว์


ม4 อิเหนา ทำนองเสนาะ


ม.5


ม5 นมัสการอาจริยคุณ ทำนองสวดสรภัญญะ


ม5 มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์กุมาร ทำนองเสนาะร่ายยาว


ม5 ยามมืด ทำนองเพลง บทที่หนึ่งสอง-แขกหวน บทที่สามสี่-แขกรำพึง บทที่ห้า-แขกกล่อมเจ้า


ม5 ยามมืด ทำนองเสนาะ


ม5 ลิลิตตะเลงพ่าย ทำนองเพลง บทที่หนึ่ง-พญาสี่เสา บทที่สองสาม-ขอมกล่อมลูกชั้นเดียว บทที่สี่-พม่าไซยา


ม5 ลิลิตตะเลงพ่าย ทำนองเสนาะ


ม.6


ม6 กาพย์เห่เรือ ทำนองเสนาะ


ม6 กาพย์เห่เรือ เห่เรือแบบเกริ่นโคลงช้าลวะเห่และมูลเห่


ม6 ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ขับเสภา


ม6 ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ทำนองเสนาะ


ม6 มงคลสูตรคำฉันท์ สวดทำนองสรภัญญะและอ่านทำนองเสนาะ


ม6 วารีย์ดุริยางค์ ทำนองเสนาะ


ม6 วารีย์ดุริยางค์ อ่านแบบใส่อารมณ์ตามเนื้อหา


บทอาขยานอื่นๆ


กาเหว่า-ทำนองเพลงกล่อมเด็ก


กาเหว่า-ทำนองสวดคฤหัสถ์


ค่าวภาษิต การขับจ้อย


ค่าวภาษิต ภาษาถิ่นภาคเหนือ


โคลงกระทู้สุภาษิต ทำนองเสนาะ


เจ้าดวงมาลา-ทำนองท้องถิ่นภาคใต้


ณ ยามสายัณห์ ทำนองเพลงลาวเดินดง


ณ ยามสายัณห์ ทำนองเสนาะ


ดอกไม้จะบาน ทำนองเพลงตลุง


ดอกไม้จะบาน ทำนองเสนาะ


ไทยรวมกำลังตั้งมั่น-ทำนองเพลงทองย่อน


ไทยรวมกำลังตั้งมั่น-ทำนองเสนาะ


นมัสการพระธรรมคุณ ทำนองเสนาะ


นมัสการพระพุทธคุณ สวดทำนองสรภัญญะ


นมัสการพระสังฆคุณ ทำนองเสนาะ


บทท่ารำเบื้องต้น ทำนองท้องถิ่นภาคใต้


ปากใดเกินบ่มีความฮู้-ทำนองท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ฝนตกแดดออก-ทำนองเพลงเทพทอง


ฝนตกแดดออก-ทำนองเสนาะ


ฝั่งทะเลตะวันตก ทำนองเสนาะ


ฝั่งทะเลตะวันตก อ่านแบบใส่อารมณ์ตามเนื้อหา


เพลงชาติ-ขับเสภา


เพลงชาติ-ทำนองเสนาะ


เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ-ทำนองเพลงน้ำลอดใต้ทราย


เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ-ทำนองเสนาะ


เพลงหงส์ทอง


มาลี-ทำนองเพลงแขกมอญบางช้าง


มาลี-ทำนองเสนาะ


วรรณกรรมคำสอนอีสาน ทำนองท้องถิ่นอีสาน


ไหมแท้ที่แม่ทอ ทำนองเสนาะ


อนึ่งเวลากิน ทำนองท้องถิ่นภาคใต้


อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ-ทำนองเพลงซอพม่า


อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ-ภาษาถิ่นภาคเหนือ


อยู่เพื่ออะไร ทำนองเพลง ขวัญอ่อน-บทที่หนึ่งสอง แขกอาหวังชั้นเดียว-บทที่สามถึงห้า อกโครง-บทที่หกถึงแปด


อยู่เพื่ออะไร ทำนองเสนาะ


ที่มา www.krooupdate.com

อัพเดทล่าสุด