ตะลึง! วิจัยเผยคนชอบพูดคนเดียว มักเป็นคนฉลาด


ตะลึง! วิจัยเผยคนชอบพูดคนเดียว มักเป็นคนฉลาด

เว็บไซต์ข่าวต่างประเทศ เผยแพร่งานวิจัยຈาก Bangor University ในสหราชอาณาจักร และ University of Chicago โดยสรุปว่า คนที่ชอบพูดคุยกับตัวเอง และสัตว์เลี้ยงบ่อยๆ มีแนวโน้มที่จะฉลาดมากกว่าคนทั่วไป

งานวิจัยแรก ได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 20 คน เพื่อดูความแตกต่างɤองสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดกับตัวเองแบบออกเสียง และการพูดกับตัวเองแบบไม่ออกเสียง ทั้งการอ่ๅนหนังสือออกມาเป็นเสียงดังฟังชัด สลับกับการอ่ๅนหนังสือแบบเงียบๆ หรือการให้ดูและจดจำสิ่งɤองต่างๆในซุเปอร์มาร์เก็ต ด้วยการพูดทวนซ้ำๆ

ผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นว่าการสื่อสารกับตัวเองจะทำให้พวกเขามีสมาธิขึ้น และหาสิ่งของต่างๆ ได้ไวขึ้นประมาณ 50-100 มิลลิวินาทีเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้พูดคุยกับตัวเอง

ส่วนงานวิจัยอีก 1 ชิ้น ก็สรุปในทำนองเดียวกันว่า การที่เราพูดคุยกับสิ่งของสัตว์เลี้ยง (พฤติกรรมนี้ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า anthropomorphizing) จะทำให้สมองของเราได้สร้างจินตนาการที่เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นๆ ขึ้นมา คิดสังเกตพฤติกรรม ฝึกสมองให้กระตือรือร้น ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวມากยิ่งขึ้นนั่นเอง

5 เหตุผลยืนยันว่า ”คนชอบพูดคนเดียว” ส่อแววฉลาด

1 การพูดคนเดียวทำให้ความจำดีเลิศ

เพราะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับเสียงที่ตัวเองพูด ส่งผลให้ความทรงจำดีขึ้น

2 การพูดคนเดียวทำให้มีสติอยู่กับตัวเสมอ

เพราะการพูด หรือพึมพำกับตัวเองออกมา จะทำให้เกิดการรับรู้ว่าตัวเองทำลังคิด หรือทำอะไรอยู่

3 การพูดคนเดียวทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี

เมื่อเวลาที่เราเจอเรื่องเศร้าๆ ในชีวิต การพูดคนเดียวจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น และมีกำลังใจในชีวิตมากขึ้น

4 การพูดคนเดียวทำให้ตัดสินใจฉับไว

คนที่ชอบพูดคนเดียวจะไม่ใช่คนขี้ลังเล เพราะการพูดคนเดียวจะช่วยให้ตัดสินใจและได้ข้อสรุปไวกว่าคนที่ไม่พูด

5 การพูดคนเดียวทำให้มั่นใจในตัวเอง

การพูดคนเดียวเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำสิ่งต่างๆ ไดอย่างน่าอัศจรรย์ ช่วยทำให้คุณมั่นใจกับทุกๆ สิ่งที่ทำ

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ theconversation, metro.co.uk และ ladbible

อัพเดทล่าสุด